Logo
WróćDziałka na sprzedażmałopolskieoświęcimskiNowa WieśDziałka przemysłowa

Działka przemysłowa

900 000 zł
Nowa Wieś, oświęcimski, małopolskie
150 zł/m²
Działka przemysłowa

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
6 000 m²
Wymiary:
45

Opis


Atrakcyjna działka przemysłowa o powierzchni 6000mkw położona jest w gminie Kęty w Nowej Wsi w drugiej linii zabudowy za Tartakiem Pryzma.

Działka ma kształt prostokątny o szerokości wjazdu 45m i długości 140m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako przemysłowa symbolem "P" TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓWI MAGAZYNÓW". Dojazd do działki odbywa sie w tej chwili drogą gminną nieutwrdzoną. Media : prąd, gaz w sąsiedztwie, woda w drodze.

Opis z planu:

Wyznacza się TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓWI MAGAZYNÓW o pow. 98,36 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.P – 11.P. 2. Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. 3. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 1) funkcje usługowe – w tym usługi handlu, nie przekraczające 2000 m² powierzchni sprzedaży; 2) wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe, miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy do budynków; 3) zieleń ozdobna z obiektami małej architektury oraz zieleń o charakterze izolacji optycznej i akustycznej; 4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 0,3 ha; 2) powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 70% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; 3) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji; 4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 3,0; 5) maksymalny poziomy wymiar rzutu budynku (długość) – nie więcej niż 300 m; 6) wysokość budynków nie może przekraczać 20 m, (nie licząc kominów i elementów instalacji technologicznych związanych z przeznaczeniem podstawowym); 7) należy stosować dachy budynków z zachowaniem symetrii nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia głównych połaci od 0º – 45º, z dopuszczeniem powierzchni połaci dachowych nie będących płaszczyznami; 8) ustala się obowiązek zapewnienia co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garażowego, przypadającego na każde 50 m² powierzchni usługowej w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz minimum jednego miejsca parkingowego lub garażowego na każde 250 m² powierzchni składowej i magazynowej; 9) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi; 10) dopuszcza się umieszczania wielkopowierzchniowych nośników reklamowych, o których mowa w § 4, ust.1 pkt 18 pod warunkiem uwzględnienia wrysowanych na rysunku planu.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Krywult Majda Bożena (licencja nr: 4890)


Mieszko.my

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, oświęcimski

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Krywult Majda Bożena Biuro Nieruchomości Majdom