Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
śląskie
bielski
Porąbka
Działka Porąbka
Działka Porąbka

Działka Porąbka

83 000 zł
Porąbka, bielski, śląskie
35 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
2380 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka mieści się w terenach oznaczonych symbolem A6U, MN co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej oraz usługowej.

Niestety działka znajduje się w terenie ochronnym cmentarza oraz w strefie ograniczonej zabudowy wzdłuż linii energetycznych co znacząco ogranicza możliwość zabudowy.

Poniżej fragment uchwały MPZP:

Dla terenów położonych w strefach ochronnych cmentarzy oznaczonych na rysunku planu

orientacyjnie symbolem graficznym ustala się:

1. Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości od 50 do 150m od granicy istniejących i

projektowanych cmentarzy pod warunkiem uwzględnienia wymogów wynikających z przepisów

odrębnych.

2. W strefie położonej do 50m od granic cmentarza, oznaczonej orientacyjnie na rysunku planu,

ustala się: w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową - stopniowe

przekształcanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej na zabudowę o funkcji usługowej lub

produkcyjnej, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych.

3. W terenach rolnych – zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej związanej z prowadzeniem

gospodarstw rolnych.

4. Ewentualne zbliżenie zabudowy do granic cmentarza – zgodnie z aktualnymi w chwili wydania

pozwolenia, przepisami odrębnymi

Dla terenów położonych w zasięgu stref technicznych linii energetycznych oznaczonych na

rysunku planu symbolem graficznym (granica orientacyjna) ustala się:

1. Ogranicza się lokalizację zabudowy w strefach oddziaływania linii energetycznych

(oznaczonych na rysunku planu orientacyjnie symbolem graficznym):

1) strefa ograniczone zabudowy dla linii 220 kV – 80m,

2) strefa ograniczonej zabudowy dla linii 110 kV – 30m.

3) strefa ograniczonej zabudowy dla linii 15kV - 16m,dla linii niskiego napięcia – 6m,

4) strefa ograniczonej zabudowy dla stacji transformatorowych – zgodnie z aktualnymi

przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się zbliżenie obiektów budowlanych do osi linii energetycznych w strefie

orientacyjnego zasięgu ograniczeń zabudowy na warunkach ustalonych przez właściwego

zarządcę sieci

Oferta dostępna wyłącznie w naszym biurze !

Zapraszamy do kontaktu !
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Krywult Bożena (licencja nr: 4890)

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, bielski

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Krywult Bożena Biuro Nieruchomości Majdom