Logo
WróćDziałka na sprzedażpomorskiepuckiWładysławowoDziałka pod zab. jednorodzinną i zab. usługową.

Działka pod zab. jednorodzinną i zab. usługową.

699 000 zł
Władysławowo, pucki, pomorskie
293 zł/m²
Działka pod zab. jednorodzinną i zab. usługową.

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
2 385 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

Na sprzedaż działka o łącznej powierzchni 2385 m2 znajdująca się w nadmorskiej miejscowości Władysławowo.


Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod zabudowę usługową.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
- Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu i z § 5 ust.1 pkt 14.
- Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30% terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny
- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
- Intensywność zabudowy: min. 0,6, max. 1,2
- Szerokość elewacji: nie określa się.
- Wysokość zabudowy: max. 12 m przy dachach spadowych; dla dachów płaskich 10 m - przy czym dopuszcza się stosowanie dominanty wysokościowej do 12 m na 40%
powierzchni liczonej z kondygnacji poprzedzającej.
- Formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza.
- Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe, wielospadowe lub płaskie; pokrycie dachu - nie określa się.
- Kąt nachylenia połaci dachowej 25°-40°.
- Nakazuje się uzupełnienie istniejącej zabudowy bliźniaczej z dopuszczeniem parametrów i wskaźników zabudowy jak w zabudowie przylegającej do granicy działki
uzupełnianej.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
- Minimalna powierzchnia działki dla formy zabudowy wolnostojącej- 1000 m2, dla bliźniaczej - 500 m2.
- Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek - nie określa się.
- Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.
- Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek."Wszystkie przedstawione powyżej informacje dotyczące nieruchomości oraz wskazane ceny mają jedynie charakter informacyjny (poglądowy) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego"

dojazd

  • nieutwardzony

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Władysławowo

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Magic House