Logo
WróćDziałka na sprzedażmazowieckielegionowskiJabłonnaMarmurowaDziałka pod planem miejscowym na 2 domy 1-rodzinne

Działka pod planem miejscowym na 2 domy 1-rodzinne

649 700 zł
Marmurowa, Jabłonna, legionowski, mazowieckie
252 zł/m²
Działka pod planem miejscowym na 2 domy 1-rodzinne

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
2 579 m²
Typ działki:
pod inwestycję

Opis

Działka mieszkaniowo-usługowa pod planem miejscowym w Jabłonnie, przy ul. Marmurowej (wymiary ok. 14m x 174m). Blisko drogi wojewódzkiej nr 61.
Wodociąg, kanalizacja, gaz w drodze


Plan miejscowy: 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;
b) zabudowy o funkcjach: usługowej, usługowo-mieszkalnej, mieszkalnej;
c) garaży;
d) obiektów małej architektury;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną lub jednego segmentu budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na
mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny;
3) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 40%;
5) ustala się maksymalna powierzchnię sprzedaży - 1500 m²;
6) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowej - 20%;
7) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy usługowo - mieszkalnej - 30%;
8) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkalnej - 50%;
9) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne - 9 m;
b) usługowych, usługowo-mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne - 12m
zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych;
 
Zapraszam do kontaktu

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

dojazd

  • asfaltowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, legionowski

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Białe Lwy