Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
podlaskie
siemiatycki
Żurobice
Działka niezabudowana i zabudowana LICYTACJA
Działka niezabudowana i zabudowana LICYTACJA

Działka niezabudowana i zabudowana LICYTACJA

299 281,33 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Żurobice, siemiatycki, podlaskie
5 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
55 500 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza nr III w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski A. Mickiewicza 33

Km 408/20

                                    OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

                                                w dniu 08-02-2022r. o godz. 12.30


w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 BIELSK PODLASKI odbędzie się          druga licytacja nieruchomości

położonej w obrębie gruntów miejscowości Żurobice oznaczonej jako działki o nr 262/1 i 98 o łącznej powierzchni 5,55 ha posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00003087/0 . Nieruchomość stanowi własność ... 

  • działka nr 262/1 o powierzchni 4,61 ha 

suma oszacowania wynosi 430.308,00 zł cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286.872,00 zł ; rękojmia 43.030,80 zł

  • działka nr 98 o powierzchni 0,94 ha 

suma oszacowania wynosi 18.614,00 zł cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12.409,33 zł ; rękojmia 1.861,40 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 975 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentacji do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, woda
Dojazd
utwardzony
Okolica
otwarty teren

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, siemiatycki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.