Logo
Wróć do listy
Działka na sprzedaż
lubuskie
gorzowski
Kostrzyn nad Odrą
SzumiłowoDziałka Kostrzyn nad Odrą, oś. Szumiłowo 1,24 ha
Działka Kostrzyn nad Odrą, oś. Szumiłowo 1,24 ha

Działka Kostrzyn nad Odrą, oś. Szumiłowo 1,24 ha

349 000 zł
Kostrzyn nad Odrą, gorzowski, lubuskie
28 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
12 400 m²
Typ działki:
rolna
Ogrodzenie:
nie
Położenie:
pod miastem

Opis

Na sprzedaż działka rolno budowlana w Kostrzynie nad Odrą przy nowo powstającym osiedlu Szumiłowo.

Działka nr 44/1 (12 400 m2) położona nieopodal lasu na terenie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W studium uwarunkowań oznaczony symbolem MN
W okolicy powstają zabudowania.

Media - odległość od granicy działki:

- energia elektryczna - 345 m
- sieć wodociągowa - 435 m
- sieć gazowa - 450 m

Teren całkowicie płaski w kształcie prostokąta z dostępem do drogi publicznej.
Klasa gruntu VI

Wymiary: 49 m x 242-257 m
Identyfikator działki: 080101_1.0008.44/1

Na terenie Studium Uwarunkowań.

W ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację:
•zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
•zabudowy usługowej związanej z obsługą zabudowy mieszkaniowej — handel, bankowość, gastronomia, usługi zdrowia, usługi kultury i oświaty, usługi sportu i rekreacji oraz inne usługi nieuciążliwe, e obiektów infrastruktury technicznej, obiektów komunikacji i transportu oraz zieleni uporządkowanej , obiektów obsługi transportu wyłącznie zagospodarowania przestrzennego (dotyczy stacji benzynowych, parkingów powyżej 10 miejsc postojowych, zespołów garaży wolnostojących).
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), sugeruje się następujące standardy:
zabudowa wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza i grupowa, wysokość zabudowy maksymalnie 12 m — do 3 kondygnacji, zabudowa o gabarytach wykraczających poza wyznaczone jest dopuszczalna wyłącznie po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Doskonała inwestycja ze względu na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania i nowo powstające zabudowania - daje szerokie możliwości dla inwestorów indywidualnych oraz deweloperów.


Interesuje CIę ta oferta?

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Ilona Dwornik
Tel. 732 555 190


------------------

Agricultural plot for sale in Kostrzyn nad Odrą.
The newly built Szumiłowo estate.

Plot No. 44/1 (12,400 m2) located near the forest in the area intended for residential development.
Buildings are being built in the area.

Media - distance from the plot border:
- electricity - 345 m
- water supply network - 435 m
- gas network - 450 m

A flat, rectangular area from a road to a public road.
Soil class VI
Dimensions: 49 m x 242-257 m
Plot ID: 080101_1.0008.44 / 1

In the Study of Conditions.

As part of residential housing development, it is allowed to locate:
• residential housing,
• service development related to housing infrastructure - trade, banking, gastronomy, services
health, culture and education services, health, sports and recreation services and other non-burdensome services, e sports and recreation facilities and other non-burdensome services, e sports and communication facilities, orderly communication and transport, transport service facilities only for development (for gas stations, car parks) over 10 parking spaces, detached garage complexes).
For residential residential (MN) areas, the following standards are suggested:
detached, terraced, semi-detached and group buildings, maximum building height of 12 m - up to 3 storeys, buildings with dimensions exceeding the designated ones is allowed only after preparation of a local spatial development plan.

An excellent investment due to the lack of a Local Development Plan and newly built buildings - it offers wide opportunities for individual investors and developers.

Are you interested in this offer?

Call and get more information!

Ilona Dwornik
Tel. 732 555 190,

dojazd

  • nieutwardzony

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, gorzowski

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Centrum Nieruchomości