Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
węgorzewski
Harsz
Działka inwestycyjna nr 230/2 w miejscowości Harsz
Działka inwestycyjna nr 230/2 w miejscowości Harsz

Działka inwestycyjna nr 230/2 w miejscowości Harsz

1 550 000 zł
Harsz, węgorzewski, warmińsko-mazurskie
130 zł/m²
Plan zagospodarowania
Zobacz

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
11 900 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
Wymiary
11 900
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

DZIAŁKA NR 230/2 W MIEJSCOWOŚCI HARSZ POD INWESTYCJĘ HOTELOWO-TURYSTYCZNĄ

Nr. Działki:
230/2
Powierzchnia:
11 900 m2
Cena: 1 550 000,00 zł
Cena: 130,25 zł/ m2

Rodzaj zabudowy:

Tereny zabudowy usług turystycznych
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystycznych, w tym hotele pensjonaty oraz apartamenty przeznaczone na wynajem. Przeznaczenie uzupełniające: mieszkanie dla właściciela lub obsługi budynku jako funkcja wbudowana lub w osobnym budynku, zabudowa gospodarczo – garażowa, obiekty i urządzenia rekreacji i sportu.
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej – 5500 m2;
2) usytuowanie budynków: nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczają obszar, w którym
należy lokalizować zabudowę;
3) wysokość zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy dla przeznaczenia podstawowego –
nie więcej niż 12,0 m, dla przeznaczenia uzupełniającego – nie więcej niż 8,0 m;
4) geometria dachów: dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych
zawartym w przedziale 35-45 stopni;
5) w zakresie pokrycia i kolorystyki dachów oraz materiałów i kolorystyki elewacji
zastosowanie mają ustalenia zawarte w § 7 ust. 5, przy czym jako odstępstwo od zasady
dopuszcza się zastosowanie na fragmentach elewacji materiałów nowoczesnych takich jak
szkło, aluminium i stal;
6) wskaźniki i parametry zabudowy:
a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,30;
b) minimalna intensywność zabudowy – 0,05;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50%;
8) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki w liczbie nie mniejszej
niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny + 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe;
9) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno –
wypoczynkowych;
10) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
asfaltowy
Okolica
las, jezioro, otwarty teren

Mapa

Więcej ogłoszeń od Nadjeziorami.pl