RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na wynajem
małopolskie
nowotarski
Nowy Targ
Działka do wydzierżawienia ul. Lotników Nowy Targ
Działka do wydzierżawienia ul. Lotników Nowy Targ

Działka do wydzierżawienia ul. Lotników Nowy Targ

5 000 zł
Nowy Targ, nowotarski, małopolskie

Opis

Do wydzierżawienia działka usługowa o powierzchni 4573 m2 w Nowym Targu przy ul. Lotników.
Dzierżawa 5000 zł/mc

Działki ew. nr 17287/1, 17287/2, 17288/1, 17288/2, 17289/1, 17289/2, 17290/1, 17290/2, 17291/1, 17291/2.

Prąd na działce.

Działka położona jest w pierwszej linii zabudowy przy ul. Lotników, w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość ok. 38x120 m. Teren utwardzony i ogrodzony.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem UA - tereny zabudowy usługowej - administracja i obiekty obsługi cmentarza (ok. 2500 m2). KS3 - tereny komunikacji publicznej - parkingi (ok. 1000 m2), ZU2 - tereny zieleni urządzonej (ok. 2000 m2).

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego - zakładanie i
utrzymywanie cmentarzy;
2) Dopuszcza się wykorzystanie na usługi handlowe terenu zbędnego na cele publiczne;
3) Obowiązuje realizacja budynków jako wolnostojących lub w zabudowie zwartej,
lokalizowanych w dostosowaniu do wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy (zlokalizowanych w granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS 3. i w odległości 5 metrów od linii rozgraniczających drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl.);
4) Zakaz realizacji lokali mieszkalnych w realizowanych budynkach usługowych nie związanych z administracją cmentarza;
5) Obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni terenu dla realizacji terenów biologicznie czynnych;
6) W zakresie kształtowania architektury obiektów obowiązuje:
a) wskaźnik intensywności zabudowy, liczony w granicach terenu objętego projektem
zagospodarowania działki nie może przekroczyć 50% ;
b) zakaz realizacji budynków wyższych niż 15 metrów, licząc od poziomu terenu przy
wejściu od ul. Lotników do najwyższej kalenicy dachu;
c) obowiązuje dostosowanie architektury budynków do tradycji regionu – zabudowa
małomiasteczkowa tworząca pierzeję uliczną;
d) obowiązek realizacji dachów o kącie nachylenia głównej połaci dachowej do 450 i
ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych z zakazem realizacji dachów o różnym
kącie nachylenia głównych połaci oraz dachów kopertowych.
7) Dojazd z istniejącej drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDl. (ulica Lotników). Dopuszcza się dojazd do budynków od strony parkingu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS 3.

W sąsiedztwie znajduje się m.in. sklep Biedronka, myjnia samochodowa i inne. Jest to bardzo dobrze rozwijająca się usługowa cześć miasta. W bliskiej odległości znajduje się droga krajowa numer 49 prowadząca do Nowego Targu do granicy ze Słowacją w Jurgowie (biegnącą przez Białkę Tatrzańską).

Istnieje możliwość nabycia działki.

Zapraszam do kontaktu.

WYNAGRODZENIE POKRYWA TYLKO STRONA WYDZIERŻAWIAJĄCA!

Joanna Górecka
tel. +48 697-815-798
e-mail:

Biuro nieruchomości REMAX DUO
ul. Ogrodowa 74, 34-400 Nowy Targ


W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od RE/MAX Polska - Międzynarodowa Sieć Biur Nieruchomości

Kontakt