Idź do strony głównej
Działka na sprzedaż
zachodniopomorskie
szczecinecki
Barwice
Nowy Chwalim
Działka budowlana z decyzją - Nowy Chwalim
Działka budowlana z decyzją - Nowy Chwalim

Działka budowlana z decyzją - Nowy Chwalim

76 000 zł
Nowy Chwalim, Barwice, szczecinecki, zachodniopomorskie
50 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1508 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Przedstawiamy do sprzedaży działkę budowlaną położoną w miejscowości Nowy Chwalim.

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

W decyzji ustalono (m. in.):

1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- nie więcej niż 150 m2 powierzchni działki;
- szerokość elewacji frontowej budynku: nie może przekraczać 20 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu - od 2,5 m do 5,0 m;
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 10,0 m;
- geometria dachu budynku - dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20° - 50°;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40% powierzchni działki.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach gestora sieci;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie źródła energii odnawialnej takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
- zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci - wodociąg w drodze gruntowej , w odległości około 35 m od granicy działki, alternatywnie z własnego ujęcia - studni;
- odprowadzenie ścieków bytowych - do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na własny teren nieutwardzony.

Dojazd:

Dojazd drogą asfaltową i około 130 m drogą gruntową.

Odległości od:
Barwic - 13km;
Szczecinka - 21 km;
Koszalina - 67 km.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Zapraszamy na prezentację


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
utwardzony
Okolica
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od Pomorska Giełda Nieruchomości

Kontakt