Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
olsztyński
Ruś
Działka budowlana Ruś 2251 m2 gm Stawiguda Olsztyn
Działka budowlana Ruś 2251 m2 gm Stawiguda Olsztyn

Działka budowlana Ruś 2251 m2 gm Stawiguda Olsztyn

200 000 zł
Ruś, olsztyński, warmińsko-mazurskie
89 zł/m²

Opis

Ruś to miejscowość położona na Pojezierzu Olsztyńskim, 7 km na południe od Olsztyna, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łyny i w pobliżu Jeziora Kielarskiego. Do miejscowości prowadzi dogodny dojazd drogą o nowej nawierzchni asfaltowej.

Historycznie miejscowość została lokowana przez kapitułę warmińską w 1374 roku. Na terenie wsi zostali osadzeni pruscy bartnicy, rybacy, rolnicy i młynarze. Wieś ze względu na swoje położenie była określana mianem Warmińskiej Szwajcarii. W czasie wojen szwedzkich Ruś została dwukrotnie spalona przez Szwedów. Około 1838 roku w Rusi wybudowano szkołę, w której nauczano po polsku do 1873 roku. Budynek szkoły istnieje do dzisiaj.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży o numerze 239/13 obręb Stawiguda, znajduje się w niedalekiej odległości od rzeki, z racji jej położenia miejsce to jest bardzo spokojne, a dojazd do głównej drogi to zaledwie kilkaset metrów. Wjazd na teren działki bezpośrednio z utwardzonej drogi gminnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to zabudowa jednorodzinna i las.

Działka posiada ogromne możliwości zaaranżowania przestrzennego, w tym również w postaci oczka wodnego. Działka jest lekko nachylona, w części wyznaczonej w planach i wyrysach, przeznaczonej pod budowę domu, nie wymaga skomplikowanych prac.

Działka kształtem to praktycznie prostokąt o przybliżonych długościach boków 30m x 70m, co łącznie daje nam powierzchnię 2251 m2.


Zgodnie z Uchwałą NR XII/80/03 RADY GMINY W STAWIGUDZIE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda – jednostka A, teren może być wykorzystany w następujący sposób:

§ 9. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek ustala się jako obowiązujące, jeżeli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdz. II uchwały nie stanowią inaczej:
1) ogrodzenia działek nie wyższe niż 1,50 m od strony dróg publicznych; należy wykonać je z materiałów naturalnych takich jak kamień, drewno, cegła, itp.;
2) zakazuje się wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
3) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych max. dwie kondygnacje w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym; dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 400 ÷ 450 i pokryciu dachówką ceramiczną, lub materiałami o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze ciemno - czerwonym lub brązowym;
4) wysokość budynków gospodarczych 1 kondygnacja; dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 300 ÷ 450 i pokryciu dachówką ceramiczną, lub materiałami o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze ciemno - czerwonym lub brązowym.
5) poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji; należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,00 m;
§ 10.
W zakresie funkcji terenów ustala się jako obowiązujące:
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie poszczególnych terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz ustaleniami zawartymi w rozdziale II uchwały;
2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagany na podstawie przepisów szczególnych;
3) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN- 9 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) sytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce;
2) linie wewnętrznego podziału nie są obowiązujące, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały;
3) w wypadku zastosowania innego podziału na działki budowlane niż oznaczony na rysunku planu, obowiązują następujące zasady: a) wielkość działki min. 900 m2 , b) szerokość frontu działki min. 20,00 m;
4) dopuszczalne odstępstwa od wielkości podanej w pkt. 3 lit. a i b wynoszą ± 10%
5) w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek obowiązują zasady określone w § 9 uchwały;
6) w obrębie działki min. 70% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną;
7) nieprzekraczalną linią zabudowy wydzielono obszar gruntów pochodzenia organicznego, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 9
8) teren pomiędzy nieprzekraczalna linia zabudowy a południowo wschodnia granica działki zagospodarować zielenią bez prawa zabudowy;
9) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi gminnej poprzez istniejącą i projektowaną drogę wewnętrzną; 3.
Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) budynki gospodarcze związane z funkcją podstawową terenu.

Jedna z nielicznych ofert na rynku, to po prostu piękne miejsce zapewniające komfort życia, w otoczeniu natury, idealnie skomunikowane z miastem.

Więcej ciekawych ofert na

Polecam i zapraszam do prezentacji Maciej Petniunas tel 794 040 223

adres mailowy:


Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Pracujemy także w innych godzinach, oraz w weekendy po uzgodnieniu, przynajmniej na 3 dni wcześniej.
Nie odpowiadamy na zapytania o nieruchomości bez udostępnienia nr kontaktowego.

Jeżeli szukacie Państwo nieruchomości na Warmii i Mazurach prosimy o kontakt z naszym agentem.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Kontakt