Logo
WróćDziałka na sprzedażzachodniopomorskiegryfickiSmokęcinodziałkaDziałka budowlana nad rozlewiskiem blisko Kołobrze

Działka budowlana nad rozlewiskiem blisko Kołobrze

99 000 zł
działka, Smokęcino, gryficki, zachodniopomorskie
25 zł/m²
Działka budowlana nad rozlewiskiem blisko Kołobrze

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
3 977 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !!

SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !

Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKA NAD UROKLIWIE PIĘKNYM ROZLEWISKIEM,

OKOŁO 25 MINUT DROGI DO KOŁOBRZEGU

Działka nr 152/1 w miejscowości Smokęcino gm. Bojce powiat Gryfice.

Zalety działki:

- położona ok 35 km od Kołobrzegu,

- nad pięknym i urokliwym rozlewiskiem,

- w niewielkiej wsi,

- w pobliżu rozległego kompleksu leśnego,

- decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego.

W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:

- długość elewacji frontowej: określa się długość elewacji frontowej budynku do 15,00 m,

- wysokość główniej elewacji frontowej - określa się wysokość głównej elewacji frontowej budynku na 1,5 kondygnacji naziemnej (parter + poddasze użytkowe),

- geometria dachu: dach dwu- lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35o do 45o, wysokość kalenicy - max. 9,00 m od terenu przyległego,

- warunki obsługi komunikacji: dostęp do działki nr 152/1 poprzez projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 105 (dz. nr 136/1 dr poprzez nieruchomość drogową - dz. nr 151/2 dr,

- szczegółową lokalizację zjazdu oraz warunki techniczne należy uzgodnić z zarządcą drogi (ZZDW w Koszalinie),

- należy zapewnić miejsca parkingowe do obsługi funkcji mieszkalnej na terenie własnej działki,

- warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

- kanalizacja - odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika szczelnego,

- woda - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych, ul. 700-lecia 14, 72-200 Nowogard,

- energia elektryczna - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez ENEA,

- gaz - brak sieci. Dopuszcza się możliwość budowy zbiornika na gaz płynny z przyłączeniem do projektowanego budynku,

Klasy gruntów: grunty rolne RIVb - 0,2267 ha, PsIV - 0,0635 ha, PsV - 0,0285 ha, ŁIV - 0,0790 ha;

Wyznaczone linie rozgraniczające teren inwestycji obejmują część w/w działki o pow. ca. 0,0800 ha użytku klasy RIVb. Granice zainwestowanie wyznaczono na kopii mapy stanowiącej załącznik graficzny do decyzji o w.z. (mapka przedstawiona jest w zdjęciach przy ofercie).

Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej i kompleksy leśne.

Teren działki jest lekko pochylony w stronę południową, działka częściowo użytkowana jest jako ogródek, częściowo porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami. Część działki stanowi fragment większego przepięknego rozlewiska - jest to miejsce bytowe dla ptaków wodnych i innej fauny i flory.

Wszystkie ww ustalenia, stan rzeczywisty i brak w okolicy wielkiego przemysłu stwarza idealne warunki do zamieszkania i wypoczynku.

Dojazd: poprzez działkę nr 152/2 o pow. 0,0175ha, przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (działki nr 136/1).

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

– minimalny wkład własny – 10%;

– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;

– spłata w ratach miesięcznych lub innych;

– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);

– bez sprawdzania zdolności kredytowej;

– zabezpieczenie – tylko hipoteka.

GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, gryficki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od POMORSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, biura Szczecinek oraz Borne Sulinowo