Logo
WróćDziałka na sprzedażdolnośląskieoleśnickiStradomia WierzchniaJodłowaDziałka budowlana 400m od plaży

Działka budowlana 400m od plaży

132 158 zł
Jodłowa, Stradomia Wierzchnia, oleśnicki, dolnośląskie
34 zł/m²
Działka budowlana 400m od plaży

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
3 887 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

Marzysz o weekendach nad wodą w swoim własnym domu?
To pierwszy krok możesz zrobić już teraz i nabyć działkę budowlaną umiejscowioną zaledwie 400 metrów od PLAŻY ZALEWU STRADOMIA WIERZCHNIA.

PARAMETRY:

- działka budowlana nr 705/68
- powierzchnia działki 3887 mkw.
- wymiary działki 62m x 62m
- odległość o mediów:
* sieć elektroenergetyczna 150m
* sieć kanalizacyjna – 230m
* sieć wodociągowa – 230m

LOKALIZACJA:

Działka położona jest w LEŚNEJ DZIELNICY na osiedlu CASTRUM – OBÓZ RZYMSKI na płaskim terenie wśród pól i drzew, a największym atutem jest widok na ZALEW Z PIASZCZYSTĄ PLAŻĄ.
W sąsiedztwie znajduje się mała ilość zabudowań i domków letniskowych, co pozwoli Tobie na rozmaitą aranżację terenu i wybór projektu wymarzonego domu.

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zalew w Stradomi Wierzchniej jest zbiornikiem wodnym o powierzchni 30 ha.
W centrum akwenu znajduje się strzeżone kąpielisko z plażą o długości 100 metrowej linii brzegowej. W części rekreacyjno-wypoczynkowej znajdują się: boisko do piłki plażowej i siatkowej, plac zabaw, drewniane wigwamy, pole biwakowe i namiotowe, cztery drewniane domki z ofertą punktów gastronomicznych i parking.
To również wspaniałe miejsce dla amatorów żeglowania, sportów wodnych i wędkowania.
Na przystani wodnej można wypożyczyć: kajaki, rowery wodne lub małe szkoleniowe łodzie.

Dla zwolenników wycieczek pieszych lub rowerowych można wybrać się szlakiem okolicznych atrakcji lub trasą do 150 ha Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka, w którym znajdziemy unikatową roślinność, ogród skalny, liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami, leśną ścieżkę edukacyjną, automatyczną stację meteorologiczną, alpinarium, kolekcję dendrologiczną roślin wodnych i szkółki drzew leśnych obcego pochodzenia.

W letnie wieczory odbywają się cykliczne imprezy, zabawy i dyskoteki, które organizuje tutejszy Miejski Ośrodek Sportów i Rekreacji główny organizator rekreacyjnych festynów nad zalewem.

PRZEZNACZENIE DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Obrębu Stradomia Wierzchnia, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIII/199/2001 z dnia 27.09.2001 oferowana działka oznaczona jest symbolem MN/Z co w oznacza:

MN/Z – Teren ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ w zieleni leśnej.
•Obowiązuje zadrzewienie min. 40% powierzchni działki – drzewami charakterystycznymi dla zieleni leśnej;
•Dopuszcza się zieleń niską i średnią pod warunkiem, że nie zakłóci leśnego charakteru osiedla;
•Warunkiem pozwolenia na użytkowanie obiektu mieszkalnego winno być istniejące nasadzenie drzew;
•Dopuszcza się zabudowę maks. 15% powierzchni działki;
•Wyklucza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji mieszkaniowej;
•Budynek mieszkalny nie wyższy niż 1,5 kondygnacji (w tym 0,5 kondygnacji to poddasze użytkowe);
•Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej;
•Możliwa zamiana funkcji na zieleń leśną;
•Możliwe łączenie dwóch sąsiadujących działek;
•Wyklucza się przekształcenie w zabudowę inną niż jednorodzinną lub letniskową o niskiej intensywności.

Zasady zagospodarowania terenów
- inwestowanie na terenie objętym planem będzie poprzedzone:
- kompleksowym wytyczeniem układu komunikacyjnego,
- realizacją podstawowych sieci uzbrojenia.
- oznaczone na rysunku planu zarysy obiektów projektowanych są graficzną propozycją, są orientacyjne i nie obowiązują inwestora.

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane
- dopuszcza się korektę podziału na działkach prywatnych i w terenach usługowych zgodnie z życzeniem inwestorów pod warunkiem zachowania zasady, że front działki (mieszkaniowej) nie będzie mniejszy niż 20 m, a linie podziału będą prostopadłe (lub zbliżone do prostopadłych) do osi dróg lub zgodne z istniejącymi podziałami własnościowymi.
- dopuszcza się działki większe niż w planie, np. dom lub usługa na dwóch działkach

Zasady ogólne uzbrojenia
- w terenach przeznaczonych pod zabudowę przewiduje się kompleksowe uzbrojenie poprzedzające realizację zabudowy.
- sieci uzbrojenia podziemnego winny być zaprojektowane kompleksowo i przebiegać w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych.
- urządzenia techniczne, jak przepompownie, odstojniki, trafostacje, fragmenty sieci itp., dla których nie przewidziano wydzielonych terenów i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających ulic, mogą być realizowane w terenach publicznych: parkingów, zieleni, sportu i rekreacji oraz, w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach, w terenach usługowych i mieszkaniowych przed wydzieleniem i sprzedażą działek komunalnych lub wyjątkowo na terenach prywatnych za zgodą właścicieli.
- dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.
- istniejące linie energetyczne napowietrzne kolidujące z projektowaną zabudową winny być przełożone i skablowane w ulicach przed przystąpieniem do realizacji zabudowy.

Zasady obsługi
- woda z wodociągu wiejskiego, sieci w ulicach.
- energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W razie potrzeby dopuszcza się inne niż wskazane stacje transformatorowe na terenach publicznych lub na wniosek właścicieli na terenach inwestorów. Nie przewiduje się sieci napowietrznych.
- odprowadzenie ścieków do kanalizacji i oczyszczalni wiejskiej. Nie przewiduje się zbiorników bezodpływowych i innych rozwiązań indywidualnych. W wyjątkowych uzasadnionych wypadkach dopuszcza się tymczasowe zbiorniki szczelne wybieralne.
- zaopatrzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych zgodnie z koncepcją gazyfikacji wsi.
- ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, olej opałowy, energię elektryczną.
- usuwanie odpadów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo wiejskie do wysypiska komunalnego.
- sieć telefoniczna, urządzenia (stacje kontenerowe, maszty telefonii komórkowej) można realizować w terenach publicznych na zasadach ogólnych.

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych
- dla całego terenu w granicach opracowania zaleca się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji wiejskiej oraz wiejskiej oczyszczalni ścieków w Stradomii
Ustalenia dla komunikacji – komunikacja samochodowa
- w liniach rozgraniczających ulicy zlokalizowane będą wszelkie sieci uzbrojenia podziemnego i oświetlenie uliczne. Zaleca się wprowadzenie maksymalnej ilości starannie zaprojektowanej zieleni w liniach rozgraniczających dróg.
- dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających ulic za zgodą właścicieli terenów.
- korekta łuków i skrzyżowań na etapie projektów budowlanych.
- dopuszcza się przekształcenie niektórych wskazanych ulic dojazdowych na ulice wewnętrzne.

KL 07 – Ulica lokalna
- szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. Przekrój: – zieleń niska 3,0 m, – jezdnia 6,0 m, – zieleń niska 1,5 m, – chodnik 1,5 m. Skrzyżowanie z KL 05 i KL 06 rondo  40 m z placem zielonym

KD 24 – Ulica dojazdowa
- ślepa droga zakończona placykiem A 25 m. Dopuszcza się przekształcenie jej w drogę wewnętrzną. Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. Przekrój: –chodnik 2,0 m, – jezdnia 6,0 m, – chodnik 2,0 m

DOJAZD:

STRADOMIA WIERZCHNIA - gmina Syców - powiat oleśnicki - województwo dolnośląskie
Działka znajduje się w odległości:
- 4 km od trasy S8 (Wrocław -Warszawa)
- 7 km od Sycowa
- 21 km od Oleśnicy
- 45 km od Wrocławia


Serdecznie zapraszam do kontaktu po więcej szczegółów dotyczących nieruchomości.
Zadzwoń to umówimy termin prezentacji dogodny dla Ciebie.

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ!

MARZENA MAJOCHA
Doradca ds. nieruchomości
WRO Nieruchomości
tel.: +48 790 31 31 90

Naszym KLIENTOM zapewniamy:
- koordynację całego procesu zakupu nieruchomości począwszy od prezentacji oferty, udziału w negocjacjach, skompletowanie dokumentów, uzgodnieniach niezbędnych do nabycia nieruchomości, a kończąc na przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi.
- profesjonalnych Doradców Finansowych i pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
- usługi dodatkowe: kontakt do specjalistów z zakresu prawa, analizy umów, rzeczoznawców majątkowych i budownictwa.

Nasze biuro pobiera prowizję za pośrednictwo od Strony Kupującej.
Współpracujemy z innymi biurami w zakresie pośrednictwa.

NOTA PRAWNA:
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

media

  • prąd
  • woda

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, oleśnicki

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Wro Nieruchomości