Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
małopolskie
chrzanowski
Chrzanów
ul. Kroczymiech
Działka 95 arów Kroczymiech Chrzanów
Działka 95 arów Kroczymiech Chrzanów

Działka 95 arów Kroczymiech Chrzanów

518 265,75 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
ul. Kroczymiech, Chrzanów, chrzanowski, małopolskie
54 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
9515 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
pod miastem
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny

Opis

                                                                                                         Trzebinia dnia 28.04.2022     
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie                                                     
Krzysztof Dłużniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini
32-540 Trzebinia ul.  Kościuszki 134/-
tel.  032 711 82 99
email:
Sygn.akt KM 388/19,KM 92/22, KM 93/22, KM 94/22, KM 95/22


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:
-   3 czerwca 2022 roku  godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziałów w wysokości 1/6+1/3 oraz 1/6 +1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej objętej KW Nr KR1C/00042244/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożonej z działki nr 1153/18 pow. 0,9515 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 11 oraz garażem, budynkiem gospodarczym i altaną. Nieruchomość położona administracyjnie przy ul. Kroczymiech w Chrzanowie, w obrębie Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie. Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej (południowo-zachodnie obrzeża) miasta Chrzanowa, ok. 3 km w linii prostej od Rynku, w pobliżu drogi przelotowej w kierunku Libiąża i Oświęcimia. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości korzystne – w bliskiej odległości usytuowane są tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowo- i handlowo-usługowej, w dalszej odległości znajdują się obszary zabudowy przemysłowo-usługowej, zalesione oraz nieużytkowane gospodarczo. Działka z pełnym dostępem do sieci uzbrojenia: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Kształt działki foremny – zbliżony do dwóch połączonych ze sobą prostokątów, teren płaski i równomierny, bez istotnych pofałdowań ale ze stawem rybnym w części wschodniej.

stanowiącej własność dłużników:

Stanko Tomasz Jacek
Stanko Marcin
    
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 691 021, 00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 518 265, 75 zł.  zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 69 102,10 zł  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Postanowienie  o  przysądzeniu  własności  ułamkowej  części  nieruchomości  nie  narusza  obciążających  ją  hipotek  wpisanych  przed powstaniem współwłasności.

                 K O M O R N I K
Krzysztof DłużniewskiPOUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, gaz, kanalizacja, telefon, woda
Dojazd
utwardzony
Okolica
las, otwarty teren

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Chrzanów

Na bazie cen w serwisie Otodom