Logo
WróćDziałka na sprzedażopolskiekędzierzyńsko-kozielskiKędzierzyn-KoźleBlachownia ŚląskaDziałka, 65 649 m², Kędzierzyn-Koźle

Działka, 65 649 m², Kędzierzyn-Koźle

499 000 zł
Kędzierzyn-Koźle, Blachownia Śląska
8 zł/m²
Działka, 65 649 m², Kędzierzyn-Koźle

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
65 649 m²

Opis


Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 6,5649 ha położona w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Blachownia w rejonie ul. Energetyków. Działka ta zgodnie z zapisami Ewidencji Gruntów i Budynków stanowi tereny przemysłowe oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Przez działkę przebiegają sieci energetyczne i gazowe.

Na obszarze objętym ustaleniami obowiązującego planu miejscowego dopuszcza się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dopuszcza się także składowanie odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego na przedmiotowej działce dopuszcza się następujące przeznaczenie terenu:


  • obiekty przemysłowe,

  • obiekty produkcyjne,

  • obiekty usługowe,

  • obiekty i tereny magazynowe i składowe,

  • stacje obsługi pojazdów;

  • obiekty administracji, obiekty socjalne,

  • obiekty garażowe i gospodarcze,

  • obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Mapa

Więcej ogłoszeń od Nieruchomości Espero