Logo
WróćDziałka na sprzedażwielkopolskieKaliszDziałka, 5 900 m², Kalisz

Działka, 5 900 m², Kalisz

2 080 000 zł
Kalisz, wielkopolskie
353 zł/m²
Działka, 5 900 m², Kalisz

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
5 900 m²
Typ działki:
pod inwestycję
Ogrodzenie:
nie

Opis

Teren pod budownictwo mieszkaniowe.
Działka inwestycyjna położona w Kaliszu objęta jest MPZP przewidującym funkcję mieszkaniową i/lub usługową o maksymalnej powierzchni zabudowy do 50% oraz wysokości budynków do 12m.
Działka przylega jednym bokiem do głównej, asfaltowej drogi osiedlowej, a przeciwległym narożnikiem do drogi wewnętrznej, brukowanej. Wzdłuż najdłuższego boku działki przebiegać będzie nowa, szeroka droga zbiorcza.

Teren jest płaski, suchy, w kształcie prostokąta. Wydano pozwolenie na wycinkę drzew. W bliskiej odległości od działki znajdują się:
•Supermarket osiedlowy ok. 1000m
•Dyskont spożywczy ok. 1000m
•Przychodnia ok. 600m
•Przystanek autobusowy ok. 300m
Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę budynku o pow. 839 m2 o funkcji biurowej i/lub usług medycznych. Podana kwota jest ceną za działkę ( gratis projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę gabinetów lekarskich ) Przy realizacji inwestycji istnieje możliwość wykorzystania przyznanej dotacji na budowę i wyposażenie kliniki medycyny estetycznej.


Wyciąg z MPZP.

§ 18.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem: 9MN/U ustala się przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą być realizowane łącznie lub samodzielnie w granicach działki budowlanej.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:
1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki budowlanej;
2) wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,5;
3) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż :
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,
b) 300 m2 dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej;
4) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 11 ust. 4, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.
4. W zakresie kształtowania zabudowy, z zastrzeżeniem ust.6, ustala się:
1) wysokość budynków nie większą niż 12 m;
2) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°, o jednakowych spadkach;
3) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną, cementową, blachodachówką lubblachą;
4) nakaz stosowania elewacji budynków z materiałów wykończeniowych: cegła, kamień,ceramika, drewno lub tynk.
5. Dopuszcza się lokalizację placów postojowych, dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszych,zieleni wraz z obiektami małej architektury, infrastruktury technicznej i zabudowy towarzyszącej: garaży, zabudowy gospodarczej.
6. W zakresie kształtowania budynków gospodarczych i garaży wolnostojących:
1) ustala się wysokość budynków nie większą niż 10 m;
2) ustala się dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°;
3) ustala się stosowanie materiałów i kolorystyki dachów i elewacji jak dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej w ramach jednej działki budowlanej.

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Kalisz

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od MBON Lokacja