Logo
WróćDziałka na wynajemdolnośląskiewrocławskiMietkówKolejowaDziałka, 18 565 m², Mietków

Działka, 18 565 m², Mietków

23 000 zł
Kolejowa, Mietków, wrocławski, dolnośląskie
Działka, 18 565 m², Mietków

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
18 565 m²
Typ działki:
rolna

Opis

BRANŻA ROLNA - OGŁOSZENIE SYNDYKA O POSZUKIWANIU DZIERŻAWCY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA PŁODÓW ROLNYCH – MIETKÓW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza że poszukuje dzierżawcy zorganizowanego

zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ k.c. w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39 wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania płodów rolnych.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:

1/. nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM – 2, obręb nr 0007 – Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3,

2/. niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23 / 3 (AM – 2, obręb nr 0007– Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7.

PODSTAWOWE WARUNKI DZIERŻAWY

→ Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny 23.000,00 zł powiększony o podatek VAT według stawki obowiązującej (23%).

→ Obowiązek wpłaty kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy w wysokości dwukrotności czynszu dzierżawnego.

Dodatkowe warunki dzierżawy:

→ Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddawać do korzystania przedmiotu umowy osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Warunkiem wydania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy przez osobę trzecią będzie złożenie przez nią oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności wraz z dzierżawcą za zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy.

Wszelkie pozostałe informacje i warunki dotyczące przedmiotu dzierżawy dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519 410 359, mail:

Oferty na dzierżawę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.

Kontakt – tel. +48 519 410 359, mail:

Kontakt:
Syndyk Piotr Koszczuk
tel: 519 410 359

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, dolnośląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy