Vestrahouse

Vestrahouse

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
mazowieckie
żyrardowski
Krze Duże
Ogarów Polskich
Działka, 16 165 m², Krze Duże
Działka, 16 165 m², Krze Duże

Działka, 16 165 m², Krze Duże

2 560 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
ul. Ogarów Polskich , Krze Duże, żyrardowski
158 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
16 165 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
Wymiary
77 x 242 x 74 x 249
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis


Do sprzedaży działka inwestycyjna o powierzchni ok. 16 tys. m2 z przeznaczeniem pod budowę hal, magazynów składowania, stacje paliwowe, warsztaty i inne.

Ponadto, istnieje możliwość zakupu całej działki (przeznaczenie mieszane) o łącznej powierzchni ok. 27 tys. m2 (Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice).

Szczegółowy opis przeznaczenia znajduje się w Uchwale nr XX/108/2008 z dnia 2008-08-20 będącej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice obejmującego fragment miejscowości Krze Duże (obręb ewidencyjny Krze) i Radziejowice Parcel. Poniżej wyciąg z § 48 tejże uchwały.


Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice


 • Przeznaczenie terenu:


 • przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów, utrzymanie istniejących oraz budowę obiektów budowlanych służących działalności produkcyjnej, usług produkcyjnych, magazynowych, składowania lub warsztatów remontowych z niezbędnymi elementami do ich funkcjonowania:


  • budynkami i pomieszczeniami;

  • w szczególności budynkami i pomieszczeniami technicznymi, biurowymi i socjalnymi, garażami, a także dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zielenią, terenami komunikacji.

  • przeznaczenie dopuszczalne:

  • dopuszcza się lokalizację usług w szczególności obsługę komunikacji (stacje paliw) obiektów handlu, obiektów gastronomicznych, z wyłączeniem lokalizowania usług oświaty i ochrony zdrowia i innych podobnych dla których zostały ustalone dopuszczalne standardy środowiska inne niż dla zabudowy produkcyjnej. • Zasady zagospodarowania - rozbudowa i budowa budynków, w przypadku lokalizacji obiektów produkcyjno - usługowych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy na terenie przewidzieć zielone ekrany z dwóch szpalerów drzew i krzewów oraz zachować na granicy z istniejącą zabudową dopuszczalne standardy jakości środowiska ustalone dla zabudowy mieszkaniowej.

 • Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

  • dla zabudowy nowej i rozbudowy istniejącej, nadbudowy, przebudowy - linie zabudowy nieprzekraczalne;

  • strefy zabudowy:

   • 20,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDS (zgodnie z rysunkiem planu);

   • 8,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi 1KDL;

   • 6,0 m od linii rozgraniczających tereny drogi 10KD, 11KD i od dróg wewnętrznych nie wyznaczonych rysunkiem planu;  • w/w ustalenia od strony dróg nie dotyczą:

  • sieci i obiektów infrastruktury technicznej;

  • parkingów. • Parametry zabudowy działki:

  • powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - max 40%;

  • powierzchnia biologicznie czynna na działce – co najmniej 30% pow. działki;

  • intensywność zabudowy – 1,0;

  • wysokość budynków:

  • maksymalna wysokość – 15,0 m;

  • maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru – 0,70 m w stosunku do poziomu terenu;

  • należy zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  • Kształt dachów:

   • dachy płaskie lub wielospadowe do 40 stopni;

   • kolorystyka - zakaz stosowania kolorów jaskrawych na elewacji i dachach.  • Ogrodzenia zgodnie z § 14.

  • Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału oraz podziału nieruchomości:

   • minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek − 3000 m2;

   • ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą działek wydzielanych dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych.

   • minimalne szerokości frontów nowo wydzielanych działek - 40 m;

   • dopuszcza się mniejszą szerokość frontu działki w przypadku podziału istniejącej działki o szerokości mniejszej niż określonej powyżej, bez możliwości zmniejszenia jej szerokości z zachowaniem pozostałych parametrów i warunków określonych niniejszą uchwałą.  • Zasady i warunki podziałów:

   • dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem;

   • każda wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej;

   • dopuszcza się wydzielenie granic działek w nawiązaniu do istniejących kierunków przebiegu granic o kącie ich nachylenia 900 ± 200 w stosunku do drogi.  • Obsługa komunikacyjna, parkingi (dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu):

   • obsługa komunikacyjna terenu;

   • obsługa terenu z istniejących dróg publicznych z drogi do obsługi ruchu lokalnego położonej w terenie 1KDS oraz dróg gminnych istniejących i projektowanych lub przez dojazdy i drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu.  • Parkingi:

   • w granicach terenu lub wydzielonej działki budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, przyjmując minimalny wskaźnik minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodów ciężarowych (w przypadku zabudowy produkcyjno -

    magazynowej) na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynku i minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na każde 100 m² powierzchni użytkowej projektowanych budynków;


   • place manewrowe i postojowe należy zapewniać w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.::DODATKOWE INFORMACJE
Prąd: na działce
Gaz: w drodze dojazdowej
Woda: na działce
Dojazd: ASFALTOWA
Położenie: teren przemysłowy
Wymiary działki [m]: 77 x 242 x 74 x 249
Zagosp. działki: częściowo zagospodarowana
Ukształtowanie działki: płaska
Kształt działki: trapez
Ogrodzenie działki: brak
Warunki zabudowy: MPZP
Zabudowa działki: dom wolnostojący jednorodzinny


::LINK DO STRONY

::KONTAKT DO AGENTA
Jerzy Michna
600355944

::DANE BIURA
Vestrahouse Sp. z o.o.
Gagarina 26/U4
00-754 Warszawa
604 730 833, 698 908 037

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Aneta Niemczak (licencja nr: 5461)

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Vestrahouse

Kontakt