Logo
WróćDziałka na sprzedażpodlaskieBiałystokDziałka, 1 364 m², Białystok

Działka, 1 364 m², Białystok

299 000 zł
Białystok, podlaskie
219 zł/m²
Działka, 1 364 m², Białystok

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 364 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

UWAGA  TYLKO U NAS !


Działka INWESTYCYJNA :  MIESZKANIOWO - USŁUGOWA  !!!

LOKALIZACJA :  DZIESIĘCINY


Działka nr 64/33 o pow. 1364 m2, 

wymiary: 22,5m x 60m 

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

UCHWAŁA Nr XLVII/553/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 26 września 2005 r, teren na którym leży działka 64/22 oznaczony został symbolem 2.11 M,U tzn.:  

1. Przeznacza się pod zabudowę mieszkaniowo-usługową


2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowana: 

a) do 40 %  powierzchni działki - w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

b) do 50 % powierzchni działki - w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) do 60 % powierzchni działki  - w przypadku zabudowy usługowej; 

3. W przypadku realizacji zespołu usługowo-mieszkaniowego dopuszcza się realizację trzeciej kondygnacji w postaci poddasza użytkowego z dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;


4.  Ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru 1,0 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio wokół budynku; 


5. Powierzchnia biologicznie czynna 20 % powierzchni terenu inwestycji.  


6.  Realizacja zabudowy szeregowej lub zespołu mieszkaniowo-usługowego możliwa jest tylko jako jedno zamierzenie inwestycyjne. 


7. Ustala się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych, niekolidujących z funkcją mieszkaniową w formie wbudowanej lub dobudowanej, stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną lub jako samodzielny budynek wolnostojący.

8. Miejsca postojowe lub garaże obsługujące projektowaną zabudowę należy zapewnić wg. następujących wskaźników: 

a) minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej i 20 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych dla funkcji administracyjnej, biurowej, handlowej, usługowej, 

b) minimum 1 miejsce parkingowe lub 1 garaż na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinne,


Zapraszam na prezentację


Tomasz 

kom. 605 11 22 88 

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Białystok

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od ARKA Biuro Nieruchomości