Logo
WróćDom na sprzedażmazowieckiepłońskiPłońskul. 19 StyczniaDom wolnostojący z lokalem na parterze

Dom wolnostojący z lokalem na parterze

258 981,33 zł
ul. 19 Stycznia, Płońsk, płoński, mazowieckie
1 579 zł/m²
Dom wolnostojący z lokalem na parterze

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia działki:
484 m²
Powierzchnia:
164 m²
Rynek:
wtórny
Liczba pokoi:
3
Rodzaj zabudowy:
bliźniak
Liczba pięter:
1 piętro
Materiał budynku:
pustak
Rok budowy:
1991
Poddasze:
nieużytkowe
Dach:
skośny
Stan wykończenia:
do remontu
Położenie:
miasto

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Jacek Janusz
Kancelaria Komornicza nr I w Płońsku
09-100 Płońsk ul. Płocka 12
tel. (23) 652 70 70
Km 1232/16

                             OBWIESZCZENIE O DRUGIM LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                     nr KW PL1L/00019879/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Jacek Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że         czekamy na ponowne wyznaczenie licytacji

w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 9A w sali nr G. odbędzie się

                                                        druga licytacja nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z lokalem usługowym, działka nr 1517 o pow. 0,0484 ha położona: 09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 30A, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1L/00019879/9 należącej do dłużnika: ...

Suma oszacowania wynosi 388.472,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 258 981,33zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.847,2Ozł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas 30 2030 0045
1110 0000 0217 1880 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 25.04.2021r.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 (po uzgodnieniu terminu z Komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Płońsku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

zabezpieczenia

  • teren zamknięty

ogrodzenie

  • siatka

media

  • prąd
  • woda

dojazd

  • asfaltowy

informacje dodatkowe

  • strych
  • garaż

Mapa

Raport cen ofertowych

3 pokoje, Domy, mazowieckie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.