Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Dębogóra
Wiązowa 7Dębogóra-sprzedaż przedsiębiorstwa przez syndyka
Dębogóra-sprzedaż przedsiębiorstwa przez syndyka

Dębogóra-sprzedaż przedsiębiorstwa przez syndyka

4 000 000 zł
Wiązowa 7, Dębogóra, poznański, wielkopolskie
2 372 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1686 m²
Przeznaczenie
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmujące:

  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Dębogórze przy ul. Wiązowej 7, gmina Czerwonak, stanowiącej działkę nr 24/70, obręb Dębogóra, o powierzchni 0,6155 ha, zabudowanej budynkiem osiedlowego ośrodka sportu i rekreacji o powierzchni użytkowej 1.686,66 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00209753/2,
  • prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dębogórze przy ul. Głogowej 17, gmina Czerwonak, stanowiącej działkę nr 24/48, obręb Dębogóra, o powierzchni 0,2275 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00214415/9,
  • ruchomości – środki trwałe i wyposażenie budynku opisanego powyżej w pkt. 2 wymienione w spisie inwentarza stanowiącym załącznik nr 4 do operatu szacunkowego w sprawie wyceny przedsiębiorstwa z dnia 31 grudnia 2015 roku oraz aneksie z dnia 18.04.2016r. do tego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Streich oraz w opinii dotyczącej określenia szacunkowej wartości rynkowej wskazanych środków trwałych z dnia 30.09.2015r. i opinii uzupełniającej dotyczącej określenia szacunkowej wartości rynkowej wskazanych środków trwałych z dnia 31.12.2015r. oraz aneksie do tej opinii z dnia 18.04.2016r.

za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 4.000.000,00 zł netto.

W przypadku, jeżeli transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatek ten zostanie doliczony do ceny sprzedaży według obowiązujących stawek.

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:

  • wierzytelności przysługujące upadłemu,
  • środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym,
  • dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa i handlowa niezbędna do prowadzenia postępowania upadłościowego.

Termin składania pisemnych ofert zakupu: 08.07.2022r.

Możliwość oględzin wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości wraz z wyposażeniem w terminach: 25.05.2022r., godz. 9.00 - 10.00 oraz 14.06.2022r., godz. 9.00 - 10.00 po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, w tym wgląd do operatów szacunkowych, a także regulamin sprzedaży określający tryb składania i wyboru ofert dostępne w kancelarii syndyka po wcześniejszym kontakcie: tel. 603 229 777, e-mail:

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, poznański

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy