Logo
WróćHala/Magazyn na sprzedażśląskierybnickiKsiążeniceul. KlimkaBudynki magazynowe/ Książenice

Budynki magazynowe/ Książenice

350 000 zł
ul. Klimka, Książenice, rybnicki, śląskie
269 zł/m²
Budynki magazynowe/ Książenice

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 302,93 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowana
Parking:
utwardzony
Posadzka:
niepylna

Opis

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Książenicach, województwo śląskie, przy ul. Klimka 74, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 0,8250 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 1 302,93 m2, tj.:

a.     prawa własności zabudowanej działki nr 333/2 o powierzchni 0,2170 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014023/0;

b.    prawa własności zabudowanej działki nr 332/2 o powierzchni 0,6080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014033/3;

c.     związanego z gruntem prawa własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 302,93 m2.

Cena wywoławcza wynosi 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30.04.2021 r. na adres:

Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO – oferta przetargowa nieruchomość Książenice, sygn. akt XII GUp 4/12”.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 30.04.2021 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 04.05.2021 r. w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach (wejście od ul. O. J. Siemińskiego), w sali 226 o godz. 9:00.

Przetarg pod nadzorem sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 95% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Warunki przetargu, ustalone przez sędziego-komisarza oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu przetargu, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: .

przeznaczenie obiektu

  • biurowe
  • magazynowe

media

  • prąd
  • woda

dojazd

  • asfaltowy

pozostałe

  • pomieszczenia biurowe
  • zaplecze socjalne

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, śląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.