Logo
WróćMieszkanie na sprzedażśląskiepszczyńskiPszczynaul. Stanisława MoniuszkiBudynek wielomieskzaniowy z garażami

Budynek wielomieskzaniowy z garażami

504 666,67 zł
ul. Stanisława Moniuszki, Pszczyna, pszczyński, śląskie
1 240 zł/m²
Budynek wielomieskzaniowy z garażami

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
407 m²
Liczba pokoi:
więcej niż 10
Rynek:
wtórny
Rodzaj zabudowy:
blok
Liczba pięter:
2
Materiał budynku:
pustak
Ogrzewanie:
miejskie
Rok budowy:
1999
Stan wykończenia:
do zamieszkania
Forma własności:
pełna własność

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Andrzej Rojkowski Kancelaria Komornicza nr VI
43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 2
tel. 32 210 10 55
Sygn.akt KM 1616/11 KM 2756/12 KM 1699/16

                                                                OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że     CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI        w
Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie ul. Bogedaina 14, sala nr 118 odbędzie się:
                                                                DRUGA LICYTACJA


udziału wynoszącego 6847/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym objętej działką nr 1050/150 o powierzchni 0,0490
ha położonej w miejscowości 43-200 Pszczyna, przy ul. Moniuszki 39 stanowiącej własność
dłużnika:...
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Pszczynie nr KA1P/00039856/4.


Wartość udziału w nieruchomości oszacowana jest na kwotę:757.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4wartości oszacowania tj. kwotę: 504 666,67 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 75.700,00 zł.) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek komornika: Bank PKO BP S.A 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać dwa tygodnie przed licytacją. W tym też terminie można dokonać przeglądu akt egzekucyjnych oraz operat szacunkowego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie (w godzinach pracy sekretariatu- po uprzednim uzgodnieniu).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i prawo dożywocia, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

zabezpieczenia

  • domofon / wideofon

informacje dodatkowe

  • garaż/miejsce parkingowe

Mapa

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.