Logo
Wróć
Hala/Magazyn na sprzedaż
śląskie
Żory
ul. Górnicza
Budynek produkcyjno- usługowy/ Żory
Budynek produkcyjno- usługowy/ Żory

Budynek produkcyjno- usługowy/ Żory

1 061 333,33 zł
ul. Górnicza, Żory, śląskie
820 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 294,49 m²
Rynek:
wtórny
Stan wykończenia:
do remontu

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żorach  
Jadwiga Albera   
Kancelaria Komornicza nr I w Żorach
44-240 Żory al. Jana Pawła II 29
Sygn. akt Km 853/20, Km 463/21

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach   Jadwiga Albera   Kancelaria Komornicza nr I w Żorach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 

                                   CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się:


                                                  DRUGA    L I C Y T A C J A

nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą nr GL1X/00010588/8, położonej w Żorach przy ul. Górniczej 2,  oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. dłużnikowi (...), składającej się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1373/150, Obręb Rój, o powierzchni 1446 m 2, na której posadowiony jest budynek produkcyjno - usługowy o powierzchni użytkowej 1294,49 m 2,  stanowiący przedmiot prawa własności - nieruchomość budynkowa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   1.592 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwota:  1.061 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 159.220,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, albo na rachunek bankowy komornika o numerze:
                                                         18 1020 2472 0000 6402 0123 4590.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 17:00 w porozumieniu z dłużnikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Żorach trzy dni przed licytacją.
Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na  stronach internetowych pod adresami: oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żorach.  Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

przeznaczenie obiektu

  • produkcyjne
  • magazynowe

media

  • prąd
  • kanalizacja
  • woda

dojazd

  • asfaltowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, śląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.