Logo
Wróć do listy
Hala/Magazyn na sprzedaż
wielkopolskie
ostrowski
Ostrów Wielkopolski
ul. prof. Kaliny
Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA- TERMIN
Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA- TERMIN

Budynek magazynowo - usługowy LICYTACJA- TERMIN

228 575,33 zł
ul. prof. Kaliny, Ostrów Wielkopolski, ostrowski, wielkopolskie
762 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
300 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowana
Parking:
utwardzony
Stan wykończenia:
do remontu
Posadzka:
niepylna
Ogrzewanie:
nie
Ogrodzenie:
tak

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Marek Gil

Kancelaria Komornicza nr 1

63-400 Ostrów Wielkopolski Partyzancka 26/3

tel. 625928296

Kmp 35/19 

                               OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                         nr KW KZ1W/00076644/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

                                           W DNIU 20.12.2021 O GODZINIE 9.00

w Sądzie Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny przy ul. Sądowej 2 w sali 24 odbędzie się                                                               DRUGA licytacja


prawa własności nieruchomości gruntowej

zabudowanej wolnostojącym parterowym i niepodpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej około 300m2, o pow. działki 685m2,oznaczonej numerem działki 76/1 należącej do dłużnika: ...,

położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Prof. Kaliny 79A, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00076644/7

Suma oszacowania wynosi 342 863,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 575,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 286,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów w raz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.

przeznaczenie obiektu

  • magazynowe

zabezpieczenia

  • teren zamknięty

media

  • prąd
  • woda

dojazd

  • utwardzony

pozostałe

  • pomieszczenia biurowe
  • zaplecze socjalne

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, wielkopolskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.