Для України
WróćMieszkanie na sprzedaż
podlaskie
Białystok
Zielone Wzgórza
ul. Różana
Białystok, syndyk sprzeda udział 3/4
Białystok, syndyk sprzeda udział 3/4

Białystok, syndyk sprzeda udział 3/4

179 000 zł
Białystok, Zielone Wzgórza, ul. Różana
2 819 zł/m²

Opis

Syndyk masy upadłości Anny Pajewskiej w upadłości (sygn. akt VIII GUp 217/20) sprzeda z wolnej ręki udział 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 63,5 m2 położonego na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym w Białymstoku przy ulicy Różanej 3, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1B/00172207/5

Cena minimalna wynosi 179.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1. Złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, z napisem "Oferta zakupu sygn. akt VIII GUp 217/20" - na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o. ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki.

2. Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331.

Pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr 887-181-997.

Nabywca ma prawo żądać zniesienia współwłasności zgodnie z art. 210 ust. 1 kodeksu cywilnego.

Mapa