Logo
Wróć
Hala/Magazyn na sprzedaż
łódzkie
rawski
Stanisławów
stanisławów 15Atrakcyjna nieruchomość biznesowa Chłodnia
Atrakcyjna nieruchomość biznesowa Chłodnia

Atrakcyjna nieruchomość biznesowa Chłodnia

28 000 000 zł
stanisławów 15, Stanisławów, rawski, łódzkie
1 462 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
19 154 m²
Przeznaczenie
produkcyjne, biurowe, magazynowe
Konstrukcja
Wysokość
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. ponownie oferuje do sprzedaży oferuje do sprzedaży obiekt produkcyjno - chłodniczy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Stanisławów, gm. Biała Rawska dz. nr 51, 50/2, 56/2, 57, K.W LD1R/00040630/5; dz. nr 59, 60/1, K.W LD1R/00042433/8; dz. nr 62/1, 64/1, K.W LD1R/00042307/6. 

a) Cena sprzedaży nie niższa niż 28 000 000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych)

bez uwzględnienia podatku od towarów i usług;

b) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena przy czym termin zapłaty

nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po

wpłacie 10% wadium;

c) Termin składania ofert został określony w obwieszczeniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 25 listopada 2021r. poz. 73420 jako nie krótszy niż 60 dni od daty obwieszczenia w MSiG.

d) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi
by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla
oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji w dniu
następnym po upływie terminu do wpłaty wadium. W przypadku braku zainteresowania
oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium
i był gotów przystąpić do licytacji;

e) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego
własność nieruchomości;

f) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości;

d) Syndyk informuję ponadto, że w obiekcie znajdują się wchodzące w skład masy
upadłości linie produkcyjne, których zbycie i demontaż wymaga kilkumiesięcznego
okresu, co tymczasowo wyłączy możliwość użytkowania znacznej części obiektu.

e) Nabywca nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, będzie miał możliwość
zakupu całości znajdującego się w obiekcie wyposażenia, wchodzącego w skład masy
upadłości w atrakcyjnej cenie.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się na stronie  inlex . pl w
zakładce KING FRUIT

Podmioty zainteresowane nabyciem są proszone o składanie ofert na adres
poczty elektronicznej: lub za pośrednictwem operatora pocztowego
na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin.
Obiekt można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu
upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek
obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt w tym
na zakupione urządzenia.

Informacje dodatkowe

Pomieszczenia biurowe
brak informacji
Zaplecze socjalne
brak informacji
Parking
brak informacji
Rampa
tak
Ogrzewanie
brak informacji
Posadzka
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Ogrodzenie
nie
Dojazd
brak informacji

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, łódzkie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy