Logo
Wróć
Mieszkanie na sprzedaż
mazowieckie
Warszawa
Śródmieście
Mariensztat
Bednarska
Apartament w kamienicy przy ulicy Bednarskiej

Apartament w kamienicy przy ulicy Bednarskiej

2 448 000 zł
Warszawa, Śródmieście, Mariensztat, Bednarska
23 913 zł/m²
Apartament w kamienicy przy ulicy Bednarskiej

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
102,37 m²
Liczba pokoi:
3
Rynek:
wtórny
Rodzaj zabudowy:
kamienica
Piętro:
1
Liczba pięter:
3
Ogrzewanie:
miejskie
Rok budowy:
1919
Forma własności:
pełna własność

Opis

Stare Miasto | Odnowiona kamienica | Przy starych murach Pałacu Kazanowskich 

***

Apartament w stanie deweloperskim z koncepcją aranżacji wnętrza przedstawioną na wizualizacjach


Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze kamienicy a okna wychodzą na zielony dziedziniec. To wyjątkowe i magiczne miejsce w sercu Starego Miasta a jednocześnie bardzo ciche z widokiem na zielone tereny pobliskiego Mariensztatu. Kamienica została w całości wyremontowana, a wnętrza apartamentu przygotowane pod wykończenie. Stylowe trzypokojowe mieszkanie w przepięknej kamienicy przy ul. Bednarskiej 23, zwana Kamienicą Karmelitów Bosych; jej dwukondygnacyjna część frontowa została wniesiona w latach 1770- 1773, natomiast trzypiętrowe oficyny z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami dobudowano około roku 1884.


Budynek oficyny jest murowany, podpiwniczony, strop nad piwnicą kolebkowy lub krzyżowy, stropy parteru i pięter drewniane, dachy drewniane dwuspadowe. Obiekt przetrwał w prawie nienaruszonym stanie do dziś, zniszczenia wojenne spowodowane wybuchem pocisku widoczne na strychu i drewnianym stropie nad ostatnią kondygnacją w południowo-wschodnim skrzydle oficyny.


Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na pierwszym piętrze w poprzecznym skrzydle oficyn (między dziedzińcami).


Wejście główne do mieszkania przez reprezentacyjną drewnianą klatkę schodową dostępną z przejazdu bramowego między pierwszym a drugim dziedzińcem. Drugie wejście do mieszkania z mniejszej klatki schodowej, ulokowanej w lewym narożu oficyn, prowadzącej również do przynależnej do lokalu piwnicy. Piwnica lokatorska o wysokich walorach historycznych z uwagi na dawne przeznaczenie jako cela aresztu, z licznymi śladami użytkowania i pozostałościami wyposażenia.
Lokal mieszkalny o powierzchni 100m2 był w XX w. użytkowany przez rodzinę Kakowskich, począwszy od szczególnie zasłużonego dla Warszawy kardynała Aleksandra Kakowskiego i jego późniejszych spadkobierców, w tym ostatniego właściciela Pana Krzysztofa Kakowskiego, znanego warszawskiego architekta.


Po wojnie w ramach kwaterunku lokal podzielono na trzy mieszkania, stąd też wywodzi się potrójna numeracja lokalu. W mieszkaniu o amfiladowym układzie pomieszczeń zostały wydzielone ścianami drewnianymi i murowanymi wspólne kuchnia i łazienka. Instalacje wewnętrzne przebudowywane i dokładane przez kolejne lata użytkowania.


Okna drewniane oryginalne, skrzynkowe z pojedynczymi szybami, okucia ozdobne, klamki z wolutami. Parapety drewniane z ozdobną krawędzią. Drzwi zewnętrzne do lokalu dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe drewniane, ościeżnice ozdobne, skrzydła z kasetonami, pełne, z zachowanymi zamkami starego typu. Drzwi wewnętrzne drewniane w większości oryginalne z ozdobnymi ościeżnicami obejmującymi, dwu i jednoskrzydłowe, skrzydła pełne i szklone, zawiasy oryginalne, klamki powojenne. Drzwi do kuchni z naświetlem. Balkon żeliwny z żeliwną kutą balustradą, po gruntownym remoncie, jakiemu obecnie poddawane są etapowo elewacje oficyny.
Apartament stanowi doskonałe zabezpieczenie majątku jako unikatowa nieruchomość stanowiąca część Starego Miasta. Liczba budynków jest tu ograniczona zarówno tych odnowionych jaki przeznaczonych do renowacji. Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy! Zachwyca kolorowymi kamienicami i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Spośród turystów zagranicznych najczęściej przyjeżdżają Niemcy, Amerykanie i Brytyjczycy. Warszawa oferuje wszystkim przyjezdnym wiele różnorodnych atrakcji. Rekordy popularności biją takie miejsca jak Stare Miasto (numer 1 wśród obcokrajowców), Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Królewski czy Muzeum Polin.


Zapraszam na prezentację!


Old Town | Renovated tenement house | At the old walls of the Kazanowski Palace

***

Unfinished apartment with renderings showing future interiors

The apartment is located on the first floor of a tenement house and the windows overlook the green courtyard. It is a unique and magical place in the heart of the Old Town, and at the same time very quiet, with a view of the green areas of the nearby Mariensztat. The tenement house has been completely renovated and the interior of the apartment has been prepared for finishing. A stylish three-room apartment in a beautiful tenement house at ul. Bednarska 23, known as the Discalced Carmelite Tenement House; its two-story front part was built in the years 1770-1773, while the three-story outbuildings with two internal courtyards were added around 1884.

The outbuilding is made of brick, with a basement, a barrel or cross ceiling over the basement, wooden ceilings on the ground floor and first floors, wooden gable roofs. The building has survived almost intact to this day, war damage caused by the explosion of a missile visible in the attic and the wooden ceiling above the last floor in the south-eastern wing of the outbuilding.

The apartment is located on the first floor in the transverse wing of the outbuildings (between the courtyards).

The main entrance to the apartment is through a representative wooden staircase accessible from the gate between the first and second courtyard. The second entrance to the apartment from a smaller staircase, located in the left corner of the outbuildings, also leading to the basement belonging to the premises. A storage cellar of high historical value due to its former purpose as a detention cell, with numerous traces of use and remains of equipment.
The 100m2 apartment was used by the Kakowski family in the 20th century, starting with Cardinal Aleksander Kakowski, who rendered great service to Warsaw, and his later heirs, including the last owner of Mr. Krzysztof Kakowski, a well-known Warsaw architect.

After the war, the premises were divided into three apartments as part of the accommodation, hence the triple numbering of the premises. In an apartment with an enfilade layout, a shared kitchen and bathroom are separated with wooden and brick walls. Internal installations rebuilt and added over the next years of use.

Original wooden windows, box-type windows with single panes, decorative fittings, handles with volutes. Wooden window sills with a decorative edge. Double-leaf and single-leaf wooden doors to the premises, decorative frames, panels with cassettes, full, with preserved locks of the old type. Interior wooden doors, mostly original, with decorative frames including double and single leaf, full and glazed leaves, original hinges, post-war handles. Kitchen door with fanlight. A cast-iron balcony with a forged cast-iron balustrade, after a thorough renovation, which is currently undergoing a gradual renovation of the outbuilding.
The apartment is an excellent property security as a unique property that is part of the Old Town. The number of buildings here is limited, both those renovated and those intended for renovation. The Warsaw Old Town is a real pearl of the capital! It delights with colorful tenement houses and the unique atmosphere of narrow streets. Inscribed on the UNESCO World Heritage List.

Among foreign tourists, the Germans, Americans and the British most often come. Warsaw offers all visitors many different attractions. Places such as the Old Town (number 1 among foreigners), Łazienki Królewskie, the Palace of Culture and Science, the Copernicus Science Center, the Warsaw Uprising Museum and the Royal Castle, and the Polin Museum break records of popularity.

I invite you to the presentation!

Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

informacje dodatkowe

  • balkon

Mapa

Raport cen ofertowych

3 pokoje, Mieszkania, Warszawa

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od PARTNERS INTERNATIONAL