Logo
WróćDziałka na sprzedażzachodniopomorskiekoszalińskiCybulino,885 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!

885 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!

59 000 zł
,, Cybulino, koszaliński, zachodniopomorskie
5 zł/m²
885 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!

Obsługa zdalna

Film

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
11 830 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 885 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.
ATRAKCYJNA DZIAŁKA
POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CYBULINO GM. BOBOLICE.


Atrakcyjna działka nr 4/87, położona przy drodze asfaltowej, pod lasem, w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

Teren działki równy, utrzymany w dobrej kulturze rolnej.

Aktualnie gmina Bobolice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na cele rolne.
Działka położona jest w strefie ochrony ujęcia wody w Mostowie oraz na terenie chronionym "Dolina Radwi, Chocieli i Chotli", a także w obszarze NATURA 2000.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W decyzji ustalono (m. in.):

* wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 10%;

- szerokość elewacji frontowej: do 15 m;

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do gzymsu, attyki lub okapu): do 4 m;

- wysokość zabudowy (do najwyżej położonej części kalenicy lub attyki): do 9 m;

- układ połaci: dwu- lub wielospadowy o równym kącie pochylenia połaci dachowych do 45 stopni;

- powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% powierzchni działki;

* warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- energia elektryczna - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci;

- woda - zgodnie z warunkami przyłączenia, dopuszczalne zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków - zgodnie z warunkami przyłączenia, dopuszczalne zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;

- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo w obrębie działki;

- usuwanie odpadów stałych - zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zaopatrzenie w ciepło - według indywidualnego rozwiązania projektowego zgodnego z przepisami odrębnymi;

- dojazd na teren działki z drogi powiatowej poprzez projektowany zjazd;

- liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych - minimum jedno miejsce parkingowe w granicach działki.

W okolicy znajduje się rzeka Radew (ok. 1 km) oraz jezioro Kwiecko (ok. 8 km).

Dojazd do działki drogą asfaltową (droga prowadząca z Drzewian do Mostowa, zjazd do wsi Cybulino).

Klasy gruntów: grunty rolne – RIVb 0,8286 ha, RV 0,3544 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Wymiary działki: ok. 49 – 102 m x 144 – 164 m.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie).

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
_
Kupuj z nami:
– 0% prowizji,
– fachowa obsługa,
– wsparcie w negocjacjach,
– możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, koszaliński

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od POMORSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, biura Szczecinek oraz Borne Sulinowo