267 450 zł
 • 5
 • 136,20 m²
Filipów Trzeci, suwalski, podlaskie
Oferta biura nieruchomości

Zabudowana nieruchomość rolna/ Filipów Trzeci

Filipów Trzeci, suwalski, podlaskie
267 450 zł
1 964 zł/m²
 • 1/2
 • 2/2
Oferta biura nieruchomości
Karolina Temperowicz
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia działki: 88 162 m²
 • Powierzchnia: 136,20 m²
 • Rynek: wtórny
 • Liczba pokoi: 5
 • Rodzaj zabudowy: wolnostojący
 • Stan wykończenia: do remontu

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Marta Milewska

Kancelaria Komornicza nr I w Suwałkach

16-400 Suwałki Sejneńska 51/105 tel. 87 566-24-70, e-mail:

MM Km 343/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 11 października 2019 r., o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się

I licytacja:

nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w Filipowie Trzecim (obręb 0005 Filipów), gmina Filipów, powiat suwalski, na działkach o numerach 271, 272, 273, 282, 377, 438, 1128 0 łącznej powierzchni 8,8162 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 136,20 m2, budynkiem dwufunkcyjnym, magazynowo-inwentarskim o powierzchni zabudowy 190 m2, kurnikiem o powierzchni zabudowy 41,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, piwnicą w gruncie. Dla wyżej wymienionej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Suwałkach VI Wydziale Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta nr SUI S/00049568/7.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność(…).

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości stanowi kwotę 356 600,00 zł.

Cena wywołania 267 450,00 zł.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić rekojmię w wysokości 35 660,00 zł.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.

Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 08 października 2019 r., o godz. 10:00.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię ( ... ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 962 S 1 kpc ).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. Zgodnie z art. 2a ust. 3 ppkt 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003, Nr 64, poz 592) dalej: - u.k.u.r, zmienionej art. 1 ust. 5 ppkt b ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1080) do postępowania egzekucyjnego i upadłościowego nie ma zastosowania przepis art. 2a ust 1 i 2 u.k.u.r. (stanowiący, że nabywca nieruchomości rolnej może-być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej oraz że powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3).


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia KRUK S.A.


Nr oferty w Otodom: 59696851
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 7 days ago
Data aktualizacji: 7 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • KRUK S.A.
 • 661
 • Wołowska, 8, 51-116, Wrocław, dolnośląskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń