7 712,5 zł
 • 4
 • 73,35 m²
Kaszuby, krasnostawski, lubelskie
Oferta prywatna

Syndyk sprzeda udział 1/3 w gospodarstwie rolnym.

Kaszuby, krasnostawski, lubelskie
7 712,5 zł
105 zł/m²
 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4
Oferta prywatna
Szymon Mojzesowicz
511
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia działki: 51 600 m²
 • Powierzchnia: 73,35 m²
 • Rynek: wtórny
 • Liczba pokoi: 4
 • Rodzaj zabudowy: gospodarstwo
 • Liczba pięter: parterowy
 • Materiał budynku: pustak
 • Rok budowy: 1975
 • Dach: skośny
 • Pokrycie dachu: eternit
 • Stan wykończenia: do zamieszkania
 • Okna: plastikowe
 • Położenie: wieś

Opis

Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącego sprzedaży udziału w wysokości 1/3 w prawie własności gruntu tj. działek o nr ewidencyjnym 266/1 oraz 715 – nr KW ZA1Z/00027255/3 oraz udziału w wysokości 1/3  w prawie własności gruntu tj. działki o nr ewidencyjnym 268/1 – nr KW ZA1Z/00027256/0.

Sprzedaż przeprowadzana jest na podstawie art. 320 Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w toku postępowania upadłościowego nie obowiązują ograniczenia dotyczące osoby nabywcy.

Cena wywoławcza wynosi 7 712,50 (siedem tysięcy siedemset dwanaście 50/100) złotych.

Wadium, w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości, Janusz Popielecki, nr r-ku Santander Consumer Bank S. A.: 65 1090 1014 0000 0001 3735 4449 , podając w tytule przelewu: Wadium przetarg Janusz Popielecki. Termin wpłaty wadium ustalony został na dzień 21 października 2019 roku.

Oferty dotyczące nabycia udziałów winny być przesłane lub złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Janusz Popielecki. Sygn. XVIII GUp 314/19. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23 października 2019”, na adres Sędziego komisarza – SSR Cezary Zalewski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku przesyłania ofert pocztą, w/w kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na adres podany w zdaniu poprzednim.

Termin składania ofert określa się na dzień 21 października 2019 r. Za datę złożenia oferty przesyłanej przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu do Sądu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dniu 23 października 2019, sala nr 120 o godzinie 14:20.

Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) z postąpieniem wynoszącym 1 000,00 zł, wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

W przetargu na sprzedaż udziałów mogą brać udział wszelkie osoby, które wpłacą wadium oraz złożą ofertę zawierającą m.in. cenę nabycia nieruchomości w polskich złotych; dane oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu przetargu.

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się w biurze syndyka Lege Advisors Sp. z o.o. w Warszawie (01-842), przy Al. Reymonta 12a.

Więcej informacji na [w zakładce Firma/Sprzedaż majątku/Sygnatura X GUp 314/19] oraz pod nr telefonu 511 827 156 i


Informacje dodatkowe

 • Dom parterowy
 • drewniane
 • węglowe
 • szambo
 • prąd
 • woda
 • asfaltowy
 • las

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Nr oferty w Otodom: 57088592
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 8 months ago
Data aktualizacji: 5 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń