639 000 zł
  • 12 039 m²
Oferta prywatna

Syndyk sprzeda pr. uż. wiecz. dz. w Częstochowie

639 000 zł
53 zł/m²
Oferta prywatna
Biuro syndyka
226
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 12 039 m²

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCIZ SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

 

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórskiej, obręb 0178, o łącznym obszarze 1,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3.

 

Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl, dolcan pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 12.00, sala nr 14.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc at

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 58670528
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 11 days ago
Data aktualizacji: 11 days ago