140 000 zł /miesiąc
  • 1 260 m²
Oferta prywatna

Syndyk sprzeda działkę w Rybniku

140 000 zł /miesiąc
Oferta prywatna
Syndyk
572
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 260 m²

Opis

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącą w skład masy upadłości Ewy Kurcz w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Ewy Kurcz nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 79/18 of) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową), tj.: działka nr: 1317/69 i 1318/69, o łącznej powierzchni działek: 1260 m2 (dalej: prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00150330/0.

Wartość oszacowania udziału w prawie własności wynosi 140 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 140 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 05.06.2019 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: (podany w regulaminie na stronie kancelarii syndyka) z dopiskiem "PRZETARG  - NIERUCHOMOŚĆ ".

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 572 228 459 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().


Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59149388
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago