281 272 zł
 • 107,60 m²
Katowice, Ligota-Panewniki
Oferta prywatna

sprzedam lokal usługowy pow. 107,60 m Katowice

Katowice, Ligota-Panewniki
281 272 zł
2 614 zł/m²
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
Oferta prywatna
Piotr
509
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 107,60 m²
 • Rynek: pierwotny
 • Umiejscowienie lokalu: w bloku
 • Piętro: parter
 • Stan wykończenia: gotowy
 • Rok budowy: 2004

Opis

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Gruszki-Surzyn w upadłości sprzeda z wolnej ręki łącznie:

 1. prawo własności lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 13 stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 107,60 m2, położonego przy ul. Jutrzenki 1 w Katowicach, KW nr KA1K/00066035/6, wraz z udziałem w wysokości 586/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętego księgą wieczystą KW nr KA1K/00063920/6, oraz udziałem w wysokości 586/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętego księgą wieczystą KW nr KA1K/00046087/9, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą 80% wartości szacunkowej, tj. za cenę nie niższą niż 267.360,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych)

 2. ruchomości stanowiące wyposażenie lokalu niemieszkalnego -  apteki zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Jutrzenki 1, za 80% ich wartości szacunkowej, tj. za cenę 13.912,00 zł netto (trzynaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych)

 Łączna cena wywoławcza wynosi 281.272,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) netto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 28.127,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości i złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem w terminie do dnia 22 października 2019 r. (decyduje data wpływu).

Warunki sprzedaży opisanych powyżej składników zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty na zakup nieruchomości, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 509525408.

 


Informacje dodatkowe

 • biurowy
 • handlowy
 • usługowy
 • rolety antywłamaniowe
 • prąd
 • telefon
 • kanalizacja
 • woda
 • parking
 • witryna

Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59793191
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 11 days ago
Data aktualizacji: 11 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń