Rewelacyjna działka budowlana Nowa Wieś Malborska

Malbork, pomorskie

99 000 zł
Kontakt
  • Cena 99 000 zł 76 zł/m²
  • Powierzchnia 1 305 m²
  • Typ działki budowlana
  • Położenie: wieś
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • woda
 • Dojazd

  • utwardzony

Opis

Nowa Wieś Malborska, Malbork, działka budowlana, 1305 m2, sprzedaż.

WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

Na sprzedaż urokliwa działka budowlana o powierzchni 1303m2.
Przyszli Właściciele będą mogli cieszyć się ciszą, podziwiać piękne widoki, żyć w miłym sąsiedztwie pośród zieleni. Działka idealna pod budowę domu Twoich marzeń.

CENA DO NEGOCJACJI. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT OFERTY POD NUMERAMI:

tel. (pokaż numer),
tel. (pokaż numer)
tel. (pokaż numer).

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 1305 m2. Do działki przynależy udział w drodze. Atutem tego miejsca jest cisza spokój, w oddali słychać śpiew ptaków. Cudne miejsce do spełnienia marzeń o domu jednorodzinnym. Na tym terenie znajdują się domy całoroczne, całość w przyszłości może stanowić osiedle zamknięte co ma znaczenie przy bezpieczeństwie. Miejsce godne uwagi. Okolica piękna, lokalizacja dla ludzi ceniących aktywny tryb życia, lubiących jazdę na rowerze. Dodatkowy atutem tej nieruchomości jest szybki dojazd do centrum Malborka.

Ustalone warunki zabudowy dla oferowanej działki: 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zagospodarowania terenu:
1. inwestycja polegająca na budowie domu mieszkalnego, jednorodzinnego, wolno stojącego, na działce obr. Nowa Wieś Malborska,
2. zabudowa mieszkalna jednorodzinna.


II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a także z przepisów odrębnych:

a) Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. sytuować budynek z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, w miejscu jak określono w załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
2. powierzchnia biologicznie czynna - min. 25 %,
3. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do ok. 35 %,
4. szerokość elewacji frontowej: z garażem - maks. do 18,0 m,
5. poziom posadowienia parteru: 0,3 - 1,2 m nad poziomem istniejącego terenu,
6. poziom projektowanego okapu - do 4,0 m nad poziomem projektowanego terenu,
7. ilość kondygnacji: dwie, w tym poddasze użytkowe,
8. wysokość zabudowy - do najwyższej kalenicy, ściany szczytowej - do 10 m nad poziomem proj. terenu,
9. geometria dachu - dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowej 30° - 45°, dwuspadowy, z dopuszczeniem wielospadowego,
10. pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, cementowa, blachodachówka (w kolorze palonej cegły, brązu, czerni),
11. garaż: projektować w kubaturze budynku, dopuszcza się garaż wolno stojących, dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
12. projekt zagospodarowania terenu inwestycji, opracować na aktualnych podkładach mapowych w skali 1:500 do celów projektowych z uzbrojeniem w granicach obszaru inwestycji określonych na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji,
13. projektować zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami),
14. projekt techniczny inwestycji opracować w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 462),


b) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
1. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z tym, przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na budowę, nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w trybie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi zmianami),
2. składowanie odpadów bezkolizyjnie w obrębie nieruchomości własnej inwestora, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Wywóz w systemie obowiązującym na terenie gminy,


c) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury"
współczesnej:
1. obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja ani żaden obiekt na działce inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków,


d) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Infrastruktura techniczna:
- odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynków - powierzchniowo na działkę inwestycji,
- istniejące uzbrojenie znajdujące się w obrębie inwestycji tj. sieć energetyczna i wodociągowa spełniają potrzeby wnioskowanej inwestycji - budowa nowych przyłączy na podstawie warunków technicznych gestorów sieci,
- odprowadzenie ścieków, do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - do zbiornika szczelnego na nieczystości stale lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) Komunikacja:
- teren inwestycji skomunikowany jest z drogą publiczną.
- zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych (garażowych) wynikającą z programu inwestycji: dla budynków mieszkalnych: 1 miejsce na 1 mieszkanie.


e) Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
1. lokalizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich,
2. należy spełnić warunki umowy o przyłączenie oraz zaopatrzenie, a także techniczne warunki przyłączenia określone przez poszczególne jednostki organizacyjne, dokonujące przyłączenia podmiotów do sieci wodociągowej, energetycznych i telekomunikacyjnych,
3. należy spełnić wymagania określone w § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do przepisów § 4 i § 5 tego rozporządzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwiązań funkcjonalno-technicznych lub odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.


f) Określenie warunków ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas,
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie: nie dotyczy.


g) Określenie warunków ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby: nie dotyczy,


h) Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie (w tym tereny górnicze, zagrożone powodzią, osuwiska): nie dotyczy,


i) Ustalenia wynikające z innych przepisów odrębnych:
1. Żaden z przepisów odrębnych nie wprowadza zakazów lub ograniczeń w realizacji planowanego zamierzenia budowlanego.


III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
1. Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono w części graficznej niniejszej decyzji na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.


IV. Uzyskane uzgodnienia i opinie:
1. Przed wydaniem decyzji zawiadomiono strony o planowanej inwestycji. Uwag nie wniesiono.


V. Opracowanie projektu budowlanego:
1. zlecić osobom posiadającym uprawnienia do projektowania we właściwej specjalności.


VI. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu:
1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Malborku.
2. Gestorzy sieci uzbrojenia gminnego.
3. Właściwy Zarządca Drogi w zakresie budowy nowego zjazdu na wnioskowana działkę.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Działka gruntowa: budowlana
Kształt działki: prostokąt
Dojazd: utwardzony, droga publiczna gminna
Dostępne media: prąd, gaz, woda 

OTOCZENIE
Natężenie hałasu: cisza
Okolica bezpieczna, spokojne sąsiedztwo

W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę w terenie. 

Aleksandra Jaśtak-Wiśniewska 
tel. (pokaż numer)
 

Wiesława Chomicka 
tel. (pokaż numer) 
 

Biuro WGN Nieruchomości Kwidzyn 
tel. (pokaż numer) 
Tel. (pokaż numer)
 

WGN Kwidzyn

ul. Braterstwa Narodów 51Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 23 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości. 

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację. 

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Malbork

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Malbork: zakres cen ofertowych

Działki

99 000
Min.
53 000
Max.
5 334 000

58%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 99 000 zł

Wszystkie działki poniżej 99 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Malbork

od 53 000 zł do 5 334 000

Ta oferta
99 000
-84%
Śr. Cena
627 108

Cena 84% poniżej średniej


malborski

Powiat

malborski

od 25 000 zł do 5 334 000

Ta oferta
99 000
-77%
Śr. Cena
434 129

Cena 77% poniżej średniej


Malbork

Miejscowość

Malbork

od 36 zł/m² do 3 086 zł/m²

Ta oferta
76 zł/m²
-70%
Śr. Cena
255 zł/m²

Cena/m² 70% poniżej średniej


malborski

Powiat

malborski

od 10 zł/m² do 3 086 zł/m²

Ta oferta
76 zł/m²
-54%
Śr. Cena
166 zł/m²

Cena/m² 54% poniżej średniej


Malbork
Malbork: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 99 000

Lokalizacja: Malbork

Porównywalne oferty

Wynajem

90 000 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Malbork

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 54391564

Nr oferty w biurze nieruchomości: 4028

Liczba wyświetleń strony: 87

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018