Rekreacja i odpoczynek

Natalin, grójecki, mazowieckie

25 125 zł
Kontakt
  • Cena 25 125 zł 34 zł/m²
  • Powierzchnia 750 m²
  • Typ działki budowlana
  • Wymiary: długość: 33, szerokość: 23
  • Ogrodzenie: nie
 • Media

  • prąd
  • woda
 • Dojazd

  • utwardzony
 • Okolica

  • las
  • otwarty teren

Opis

Rekreacja i odpoczynek 
Atrakcyjny teren budowlany, do wyboru kilkanaście działek o powierzchni od 750 m2. Prąd budowlany dostępny, prąd docelowy do końca 2018 roku, woda z ujęcia własnego na głębokości ok.40 m.
Cichy, zielony zakątek.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Dojazd drogą gminną , szutrową. W sąsiedztwie luźna zabudowa siedliskowa i rekreacyjna, tereny leśne i rolne.Do pobliskich Pniew (urząd gminy, apteka, ośrodek zdrowia ) i szkoły w Karolewie 10 min.

Szczegółowe ustalenia MPZP:
Ustala się tereny strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie symbolem MN.
Na terenach strefy, o której mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Jako przeznaczenie uzupełniające na terenach strefy o której mowa w ust. 1, ustala się:
1) obiekty usługowe, wolnostojące i wbudowane, niekolidujące z funkcją podstawową terenu,
2)obiekty towarzyszące jak np.: wolnostojący garaż na samochód osobowy, budynek gospodarczo - składowy o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2,
3) niezbędne elementy infrastruktury technicznej: sieciowe i kubaturowe,
4) zieleń towarzysząca.
Dopuszczalnym rodzajem zainwestowania są obiekty o funkcji usługowo - produkcyjno - składowej pod warunkiem zachowania uciążliwości w granicach własnej działki inwestora i braku kolizji z podstawową funkcją terenu strefy MN.
Na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy:1) typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wolnostojąca,2) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i usługowo - produkcyjnych do 3 kondygnacji nadziemnych (trzecia w poddaszu użytkowym) tj. maksimum 11,0 m nad poziom terenu do najwyżej położonego punktu dachu (tj. kalenicy), 3) dachy dwu, trzy i wielospadowe o nachyleniu od 20o do 45o ,4) maksymalna wysokość zabudowy towarzyszącej budynkowi mieszkalnemu do 8,0 m nad poziom terenu do najwyżej położonego punktu dachu z wyłączeniem obiektów związanych z gospodarką sadowniczą (np. przechowalnie owoców), których wysokość maksymalną ustala się na około 15,0 m oraz wysokościowych obiektów infrastruktury technicznej w tym urządzeń telekomunikacyjnych, których wysokość określają obowiązujące normy techniczne i technologiczne,5) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku na działce budowlanej winna wynosić około 20,0 m,6) dopuszcza się wysokość podpiwniczenia budynków mieszkalnych do 1,0 m ponad poziom terenu,7) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej od dróg publicznych zewnętrznych należy przyjąć jak na rysunku planu,8) maksymalnie 30 % powierzchni działki bez zalesień, można przeznaczyć pod zabudowę, maksimum 20 % na realizację chodników, tarasów, dojazdów, placyków, utwardzonych itp. Pozostały teren należy zagospodarować jako powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku działek obejmujących także strefę ZL , minimalna powierzchnia biologicznie czynna nieleśna winna wynosić minimum 50 % powierzchni wydzielonego terenu nieleśnego,9) obowiązuje zakaz stosowania pełnych ogrodzeń,10) obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych - maksymalnie 50 % powierzchni pełnej, o maksymalnej wysokości 1,8 m, z dopuszczeniem podmurówki do wysokości 0,6 m,11) obowiązuje lokalizacja ogrodzeń frontowych działek w liniach rozgraniczenia działek z drogą,12) wjazdy na poszczególne działki winny nastąpić bezpośrednio z wewnętrznych dróg dojazdowych przy czym, gdy szerokość dróg dojazdowych w liniach rozgraniczających jest mniejsza niż 10,0 m, bramy wjazdowe na działki należy wycofać na odległość 5,0 m liczoną od osi drogi ,13) ustala się obowiązek wykonania badań gruntu dla każdego budynku realizowanego w strefie,14) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych - wg warunków dysponenta sieci energetycznej.

DODATKOWE INFORMACJE:
Typ własności: własność
Kanalizacja: brak
Prąd: jest
Gaz: brak
Woda: własna
Kształt działki: prostokąt
Długość działki: 33
Szerokość działki: 23
Typ drogi: szutrowa
Typ ogrodzenia: brak
Typ ulicy: lokalna
Wysokość zabudowy: 11
Sąsiedztwo: luźna zabudowa i tereny rolne
Odpis KW: tak
Plan zagospodarowania: tak
Wypis z rejestru gruntów: tak
Wyrys z rejestru gruntów: tak
Wypis z planu zagospodarowania: tak
Akt nabycia: tak
Mapka syt.: tak
Typ działki: budowlana

DANE KONTAKTOWE:
Anna Kuczyńska
(pokaż numer)

LINK DO OFERTY:

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Natalin, grójecki, mazowieckie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

grójecki: zakres cen ofertowych

Działki

25 125
Min.
16 000
Max.
33 000 000

1%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 25 125 zł

Wszystkie działki poniżej 25 125 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

grójecki

od 16 000 zł do 33 000 000

Ta oferta
25 125
-96%
Śr. Cena
758 901

Cena 96% poniżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 500 zł do 209 000 000

Ta oferta
25 125
-97%
Śr. Cena
914 922

Cena 97% poniżej średniej


grójecki

Powiat

grójecki

od 2 zł/m² do 6 134 zł/m²

Ta oferta
34 zł/m²
-70%
Śr. Cena
115 zł/m²

Cena/m² 70% poniżej średniej


mazowieckie

Województwo

mazowieckie

od 0 zł/m² do 571 429 zł/m²

Ta oferta
34 zł/m²
-92%
Śr. Cena
447 zł/m²

Cena/m² 92% poniżej średniej


grójecki
grójecki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 51789028

Nr oferty w biurze nieruchomości: 1113

Liczba wyświetleń strony: 1389

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: ponad 14 dni temu