5 980 000 zł
 • 5 000 m²
ul. Szyby Rycerskie 4, Bytom, śląskie
Oferta prywatna

Przetarg ofertowy na sprzedaż majątku

ul. Szyby Rycerskie 4, Bytom, śląskie
5 980 000 zł
1 196 zł/m²
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
Oferta prywatna
Matylda Balin
48
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 5 000 m²
 • Rynek: pierwotny
 • Wysokość: 14 m
 • Konstrukcja: murowana
 • Parking: betonowy
 • Stan wykończenia: gotowy/a
 • Posadzka: niepylna
 • Ogrzewanie: tak
 • Ogrodzenie: tak

Opis

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

CONBELTS S.A. w restrukturyzacji

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej

Przedmiotem przetargu ofertowego jest:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 157/20, 159/20 i 168/20 oraz prawa własności posadowionych na nich budynków, a stanowiących część prawa do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00042681/6.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 980 000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. W przypadkach przewidzianych przepisami cena zakupu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

Warunki przetargu:

1.           Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres CONBELTS S.A. w restrukturyzacji, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.

2.           Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość CONBELTS” i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.

3.           Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisję w składzie trzyosobowym.

4.           Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena zakupu.

5.           Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu + 48 32 397 61 01.


Informacje dodatkowe

 • handlowe
 • produkcyjne
 • biurowe
 • magazynowe
 • prąd
 • gaz
 • internet
 • siła
 • kanalizacja
 • woda
 • asfaltowy
 • utwardzony

Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59792530
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 16 days ago
Data aktualizacji: 16 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń