Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy

Olecko, warmińsko-mazurskie

1 686 133 zł
Kontakt
    • Cena 1 686 133 zł
    • Powierzchnia 1 737,40 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczona nr geod. 1314/7 o powierzchni 1,2020 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313 oraz wyposażeniem ruchomym ośrodka. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/(pokaż numer).

1) Nieruchomość oznaczona nr geod. 1314/7 zabudowana jest budynkiem administracyjno – gastronomicznym o pow. użytkowej 866,90 m2, sześcioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 25,80 m2 każdy, budynkiem hotelowo - gospodarczym w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę) o pow. użytkowej 548,90 m2.

2) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/2 o pow. 0,8017 ha, znajduje się sześć domków campingowych o pow. użytkowej 26,00 m2 każdy oraz budynek sanitariatów o pow. użytkowej 102,00 m2, stanowiące środki trwałe ośrodka.

3) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/3 o pow. 3,8815 ha, znajduje się budynek hangaru o pow. użytkowej 139,80 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.

4) Na działce oznaczonej nr geod. 1313 (jezioro Olecko Wielkie) znajduje się pomost kąpielowy o powierzchni 150,00 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem nieruchomości na których znajdują się w/w środki trwałe ośrodka.

Przedmiotem licytacji jest łączna cena budynków i budowli, gruntu, środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/7; 1314/3; 1313 i wyposażenia w kwocie:

1) Cena nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 1314/7: 1 423 000,00 zł.

2) Cena wyposażenia: 96 708,00 zł.

3) Cena środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313: 166 425,00 zł.

Cena wywoławcza: 1 686 133,00 zł.

Wadium: 170 000,00 zł.

Do ceny środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313 oraz wyposażenia, osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 1314/7 – zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 9 177,00,-zł.

Nabywca nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego w tym opłat sądowych nabytej nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywca dokonywać będzie na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.

Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.

FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32 nr:

33 2030 0045 1110 0000 0184 9010

z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16.08.2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.

2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.

3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 15.10.2018 r.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

Olecko (pokaż numer), (pokaż numer), (pokaż numer), (pokaż numer) (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Tomasz Ulikowski.

. -165-osrodek_wypoczynkowy_dworek_mazurski_na.html

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Olecku
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Olecko

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

olecki: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

1 686 130
Min.
80 000
Max.
3 500 000

83%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 1 686 130 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 1 686 130 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

olecki

od 80 000 zł do 3 500 000

Ta oferta
1 686 130
+107%
Śr. Cena
812 097

Cena 107% powyżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 5 000 zł do 19 500 000

Ta oferta
1 686 130
+12%
Śr. Cena
1 498 890

Cena 12% powyżej średniej


olecki

Powiat

olecki

od 224 zł/m² do 4 658 zł/m²

Ta oferta
970 zł/m²
-57%
Śr. Cena
2 304 zł/m²

Cena/m² 57% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 11 zł/m² do 39 389 zł/m²

Ta oferta
970 zł/m²
-68%
Śr. Cena
3 066 zł/m²

Cena/m² 68% poniżej średniej


olecki
olecki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54379736

Nr oferty w biurze nieruchomości: 5834/3186/OOS

Liczba wyświetleń strony: 148

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 13.08.2018