Niezabudowana działka w Karminie pod Szamotułami

Karmin, szamotulski, wielkopolskie

54 645 zł
Kontakt
    • Cena 54 645 zł
    • Powierzchnia 2 920 m²

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. (pokaż numer) / fax. (pokaż numer)

Sygnatura: KM 1183/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Karmin gm. Pniewy, 62-045 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/(pokaż numer).
Opis nieruchomości:
niezabudowane działki nr 24/28 i nr 24/29 o łącznej powierzchni 2920 m2

Suma oszacowania wynosi 72 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 645,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 286,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Witold Stachura

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Karmin, szamotulski, wielkopolskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

szamotulski: zakres cen ofertowych

Działki

54 645
Min.
10 000
Max.
8 000 000

14%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 54 645 zł

Wszystkie działki poniżej 54 645 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

szamotulski

od 10 000 zł do 8 000 000

Ta oferta
54 645
-87%
Śr. Cena
441 365

Cena 87% poniżej średniej


wielkopolskie

Województwo

wielkopolskie

od 3 000 zł do 78 000 000

Ta oferta
54 645
-91%
Śr. Cena
669 143

Cena 91% poniżej średniej


szamotulski

Powiat

szamotulski

od 0 zł/m² do 809 zł/m²

Ta oferta
19 zł/m²
-75%
Śr. Cena
77 zł/m²

Cena/m² 75% poniżej średniej


wielkopolskie

Województwo

wielkopolskie

od 0 zł/m² do 284 553 zł/m²

Ta oferta
19 zł/m²
-91%
Śr. Cena
213 zł/m²

Cena/m² 91% poniżej średniej


szamotulski
szamotulski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56149248

Nr oferty w biurze nieruchomości: zs716

Liczba wyświetleń strony: 41

Data dodania: 10.10.2018

Data aktualizacji: 10.10.2018