175 000 zł
  • 3 957 m²
Oferta biura nieruchomości

Nieruchomość, ul. Mickiewicza, Orzysz

175 000 zł
44 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Katarzyna Owczarek
600
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 3 957 m²
  • Typ działki: budowlana
  • Ogrodzenie: nie
  • Położenie: miasto

Opis

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu. 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr geod. 291/10, 291/11 i 291/12 o łącznej powierzchni 0,3957 ha w miejscowości Orzysz, przy ul. Mickiewicza.    
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bp i PsIV.
Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej, w części północno - zachodniej miasta Orzysz
przy ul. Mickiewicza. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Kształt działek nieregularny.
W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodna.
Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 12.06.2018 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2018 r.
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 10.09.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 26.07.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 26.07.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że jedna osoba wpłaciła wadium lecz nie przystąpiła do przetargu.
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 03.12.2018 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 29.10.2018 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 29.10.2018 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 13.02.2019 r. ogłoszeniem o przetargu nr WIG.6840.40.2017.KOW z dnia 02.01.2019 r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 02.01.2019 r. zakończony został wynikiem negatywnym, ze względu na to, że nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpiła do przetargu.  
9. Cena wywoławcza nieruchomości: 175 000,00 zł.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, sala narad – 113.
11. Wadium: 17 500,00 zł.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
13. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 700,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 700,00 zł.
14. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
15. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
16. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
17. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
18. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
19. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
20. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
21. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210. 


Informacje dodatkowe

  • prąd
  • kanalizacja
  • woda
  • asfaltowy

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Urząd Miejski w Orzyszu


Nr oferty w Otodom: 58612544
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 21 days ago
Data aktualizacji: 21 days ago