465 000 zł
  • 1 196 m²
Oferta biura nieruchomości
465 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Agata Wrześniak
603
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 196 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

Działka budowlana położona w pobliżu Parku Kampinoskiego, idealna dla osób szukających cichej i przyjaznej okolicy do zamieszkania. Działka mieści się wśród niskiej zabudowy i przyjaznym sąsiedztwie.

Wymiary : 1196 m2 28x42,5

dostępne media: woda, gaz, kanalizacja, prąd przy sąsiedniej nieruchomości

. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana
w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi,
b) adaptacja budynków gospodarczych na funkcje usług,
c) zabudowa zagrodowa,
d) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
e) parkingi, budynki gospodarcze i garaże niezbędne do obsługi terenów,
f) zabudowa usługowa bez obowiązku realizacji budynku mieszkalnego;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – zgodnie z ustaleniami §8;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości nie mniejszej niż:
- 5 metrów od linii rozgraniczających dróg KDL, KDD i KDW,
- pozostałe według rysunku planu ;
b) maksymalna wysokość zabudowy –11,5 m (2 kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacja poddasza użytkowego) przy zastosowaniu dachów o nachyleniu połaci 200-600, dla dachów płaskich - maksymalna wysokość zabudowy 7,5 m (2 kondygnacjenadziemne),
c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 6 m,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%,
e) wskaźnik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,35,
f) wskaźnik intensywności zabudowy maksymalnie 0,9,
g) parametry nowowydzielanej działki:
- minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej w przypadku realizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu lub dwulokalowego, gdy
powierzchnia użytkowa netto jednego z tych lokali nie przekracza 80 m2 - 1000 m2
lub według rysunku planu,
- minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej w przypadku realizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego o podziale miedzy lokalami
w pionie, gdy powierzchnia użytkowa netto jednego z tych lokali przekracza 80 m2
lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – 750 m2 na
każdy lokal lub segment bliźniaka lub według rysunku planu,
- dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej w celu lokalizacji
obiektów infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek
budowlanych o 10%, jeżeli z działek wydziela się lub poszerza drogi,
- szerokość frontu nowotworzonej działki nie może być mniejsza niż 18 metrów, dla
zabudowy bliźniaczej-13 metrów,


Zapraszam do oglądania.

EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


Informacje dodatkowe

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Lider Haus Sp. z o.o.


Nr oferty w Otodom: 59175864
Nr oferty w biurze nieruchomości: 3632/2145/OGS
Data dodania: 4 days ago
Data aktualizacji: 4 days ago