350 000 zł
 • 631 m²
Mława, mławski, mazowieckie
Oferta biura nieruchomości

Mława, Sienkiewicza 15/13

Mława, mławski, mazowieckie
350 000 zł
555 zł/m²
 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
 • 4/6
 • 5/6
 • 6/6
Oferta biura nieruchomości
22
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 631 m²
 • Rynek: wtórny
 • Umiejscowienie lokalu: w centrum handlowym
 • Piętro: 1
 • Stan wykończenia: do remontu

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 631,5 mkw., położonego przy ul. Sienkiewicza 15/13 w Mławie. Posiada między innymi 17 pomieszczeń biurowych, 6 wc, archiwum, pomieszczenia magazynowe. Wyposażony jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną oraz ogrzewanie centralne. Budynek, w którym znajduje się lokal, jest jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, ma charakter handlowo-usługowy. Budynek w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w konstrukcji prefabrykowanej, stropodach kryty papą.

Nieruchomość gruntowa działka nr 248/23 o powierzchni 2465 mkw. ma kształt regularny.  Dojazd drogą asfaltową, bez utrudnień. Teren w pełni uzbrojony. Nieruchomość położona jest  korzystnie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, w pobliżu centrum miasta. W sąsiedztwie znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej nr SCHE/13812/29/2017 dnia 18 maja 2017 r. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=361,3 kWh/(m²·rok).

Nieruchomość sprzedawana w trybie uproszczonego postępowania przetargowego. Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące nieruchomości dostępne u osoby kontaktowej:

Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
k: 781 999 532
t: +4822 582 45 23

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

·          przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

·          zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

·          wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

·          ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.


Informacje dodatkowe

 • biurowy
 • handlowy
 • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Biuro Nieruchomości


Nr oferty w Otodom: 38804260
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 4 years ago
Data aktualizacji: 11 hours ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Biuro Nieruchomości
 • 22
 • Konstruktorska 13, 02-673, Warszawa, mazowieckie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń