118 222,5 zł
  • 4
  • 150,17 m²
ul. Polna, Krynica-Zdrój, nowosądecki, małopolskie
Oferta prywatna

Mieszkanie ul. Polna Krynica Zdroju

ul. Polna, Krynica-Zdrój, nowosądecki, małopolskie
118 222,5 zł
787 zł/m²
  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
Oferta prywatna
Mateusz
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 150,17 m²
  • Liczba pokoi: 4
  • Rynek: wtórny

Opis

Sygnatura: Km 1802/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 o godz. 12:00w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Polna 24/1A,33-380 Krynica - Zdrój , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00019458/9.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Krynicy Zdroju przy ul. Polnej 24/1A o łącznej powierzchni 150,1700 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00019458/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

Suma oszacowania wynosi 157 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 222,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 763,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maksymilian Szostek


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59697477
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 3 days ago
Data aktualizacji: 3 days ago
Zgłoś naruszenie