61 200 zł
  • 3
  • 81,53 m²
Oferta biura nieruchomości

Mieszkanie, 81,53 m², Rzeczenica

61 200 zł
751 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
59
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 81,53 m²
  • Liczba pokoi: 3
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 1

Opis

Człuchów, dnia 15 stycznia 2019 roku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977), Uchwały Nr 460/43/2018 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)


ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Człuchowskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku w godzinach 10.00-11.00

w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1


L.p: 1

Nr działki: 658/1

Powierzchnia: Powierzchnia działki: 0,0328 ha
Powierzchnia użytkowa lokalu: 81,53 m2

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 4
położony na poddaszu
Udział w nieruchomości wspólnej: 31/100

Nr księgi wieczystej: SL1Z /00021021/0

Położenie: Rzeczenica ul. Przechlewska 19 m. 4

Przeznaczenie w planie: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczenica (uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XVI/119/15 z dnia 04.12.2015 r.) nieruchomość leży w strefie terenów zabudowanych i zurbanizowanych wsi Rzeczenica

Funkcja lokalu: Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza nieruchomości: 61 200,00 zł

Wysokość wadium: 6 120,00 zł

Minimalne postąpienie: 620,00 zł

Termin przetargu: 18.02.2019 r. godz. 10.00

L.p: 2

Nr działki: 30/2

Powierzchnia: Powierzchnia działki: 0,1344 ha
Powierzchnia użytkowa lokalu: 91,18 m2
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 78,28 m2

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 położony na II piętrze
Pomieszczenia przynależne: piwnica 58,68 m2 oraz garaż 19,60 m2
Udział w nieruchomości wspólnej: 33/100 (grunt i pomieszczenie z licznikami)

Nr księgi wieczystej: SL1Z/ 00021009/0

Położenie: Człuchów, ul. Szczecińska 29

Przeznaczenie w planie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXVIII.203.2017 z dnia 29.03.2017r.) teren oznaczony jest symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Funkcja lokalu: Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza nieruchomości: 186 400,00 zł

Wysokość wadium: 18 640,00 zł

Minimalne postąpienie: 1 870,00 zł

Termin przetargu: 18.02.2019 r. godz. 10.30

L.p: 3

Nr działki: 30/2

Powierzchnia: Powierzchnia działki 0,1344 ha
Powierzchnia użytkowa lokalu: 85,93 m2
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych:61,95 m2

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze
Pomieszczenia przynależne: piwnica 61,95 m2
Udział w nieruchomości wspólnej: 29/100 (grunt i pomieszczenie z licznikami)

Nr księgi wieczystej: SL1Z/ 00021009/0

Położenie: Człuchów, ul. Szczecińska 29

Przeznaczenie w planie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie (Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXVIII.203.2017 z dnia 29.03.2017r.) teren oznaczony jest symbolem 5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Funkcja lokalu: Lokal mieszkalny

Cena wywoławcza nieruchomości: 175 700,00 zł

Wysokość wadium: 17 570,00 zł

Minimalne postąpienie: 1 760,00 zł

Termin przetargu: 18.02.2019 r. godz. 11.00

- Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie nr 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250 i okazać się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po przetargu, jednak nie później niż do 3 dni. Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym, w odniesieniu do osoby, która nie stanęła do aktu notarialnego.

- Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

- Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy przetarg ustny nieograniczony: 31.07.2018 roku; drugi przetarg ustny nieograniczony: 15.10.2018 roku.

- Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1, w pokoju nr 303. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: / oraz na stronie internetowej /

- Zarząd Powiatu Człuchowskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia przetargu.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Aleksander Gappa

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Człuchowie
tel: 59 834 25 95


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 57442880
Nr oferty w biurze nieruchomości: 5006/3186/OMS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: a month ago