404 100 zł
  • 3
  • 61,42 m²
Oferta biura nieruchomości

Mieszkanie, 61,42 m², Poznań

404 100 zł
6 579 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Izabela Rajczak
+48
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 61,42 m²
  • Liczba pokoi: 3
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 2

Opis

Syndyk masy upadłości Danuty Delikat-Dudek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Poznaniu na os. Stefana Batorego 80D/16, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą PO1P/00216631/3 wraz z udziałem 614/36183 w nieruchomości wspólnej, stanowiącą własność upadłej Danuty Delikat- Dudek za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 404 100,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania na rzecz osoby trzeciej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości, tj. 40.410,00 zł na rachunek masy upadłości 58 1090 2590 0000 0001 3471 0322 w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego na os. Stefana Batorego w Poznaniu”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w operacie szacunkowym. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży można się zapoznać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt:
Syndyk Izabela Rajczak
tel: +48 61 843 85 32


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58392804
Nr oferty w biurze nieruchomości: 5201/3186/OMS
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: a month ago