30 000 zł
 • 12 m²
Warszawa, Mokotów, Dolna
Oferta biura nieruchomości

Miejsce garażowe na Warszawskim Mokotowie

Warszawa, Mokotów, Dolna
30 000 zł
 • 1/2
 • 2/2
Oferta biura nieruchomości
Piotr Poszytek
792
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 12 m²
 • Rynek: wtórny

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Michał Kacperski

Kancelaria Komornicza, Puławska 108/112, Warszawa, 02-620 Warszawa

tel. / fax.

Sygnatura: Km 4790/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-951 , pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego przy ul. Dolna 11, 00-773 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00443973/9.

Opis nieruchomości:
miejsce parkingowe nr 113 w garażu podziemnym usytuowanym w nieruchomości budynkowej położonej : 00-773 Warszawa, ul. Dolna 11, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00443973/9. Miejsce postojowe stanowi dwa udziały w wysokości po 1/2 każdy ; udziały w prawie: 148 i 149, stanowiące razem 10/1380 (po 5/1380 każdy udział) części prawa współwłasności nieruchomości (garażu). Numer udziału w prawie 149 stanowiącego 5/1380 części prawa współwłasności nieruchomości - garażu stanowi własność dłużniczki. Numer udziału w prawie 148 stanowiącego 5/1380 części prawa współwłasności nieruchomości - garażu stanowi własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 21 10201026 0000 1302 0190 1024.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Kacperski

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 59586570
Nr oferty w biurze nieruchomości: gs1903
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • E-KSR.PL
 • E-KSR.PL
 • 795
 • Aleje Ujazdowskie 24/12, 00-478, Warszawa, mazowieckie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń