13 380 000 zł
 • 5 423 m²
Wrocław, dolnośląskie
Oferta prywatna

Lotnisko,Graniczna,Kaczorowskiego 12888 PUM

Wrocław, dolnośląskie
13 380 000 zł
2 467 zł/m²
 • 1/20
 • 2/20
 • 3/20
 • 4/20
 • 5/20
 • 6/20
 • 7/20
 • 8/20
 • 9/20
 • 10/20
 • 11/20
 • 12/20
 • 13/20
 • 14/20
 • 15/20
 • 16/20
 • 17/20
 • 18/20
 • 19/20
 • 20/20
Oferta prywatna
Paweł
793
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 5 423 m²
 • Typ działki: pod inwestycję
 • Wymiary: 33*220
 • Ogrodzenie: nie
 • Położenie: miasto

Opis

Witam do sprzedania nieruchomość  nr 3/9 AM – 26, obręb Jerzmanowo dla Developera o powierzchni działki - 5424 m2 oraz 12888 m2 PUMu. Przeprowadzono analizę możliwości zabudowy, która jest przedstawiona na wizualizacji. Wysokość budynków wynosi w części 25 metrów wysokości w części 20 metry wysokości. Powierzchnia biologicznie czynna tylko 15%. 

DOLNOŚIĄSKIE, WROCŁAW, STRACHOWICE, ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO,

DZIAŁKA USYTUOWANA BEZPOŚREDNIO PRZY NOWYM

PORCIE LOTNICZYM I PRZY GŁÓWNEJ TRASIE OBWODNICY LEŚNICY Z DROGI NR 94 (GŁÓWNA TRASA NA SRODE ŚLĄSKA, LUBIN, POLKOWICE, GŁOGÓW, LEGNICE I ZIELONA GÓRE, GORZÓW WIELKOPOLSKI, SZCZECIN) NA ALEJE PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO, PRZEZ UL ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO, UL GRANICZNĄ DO OBWODNICY WROCŁAWIA - A8

Na terenie Jerzmanowa Przemysłowego we Wrocławiu, działka objęta MPZP pod usługi 1U/2. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXIV/1148/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Strachowice- Rdestowa we Wrocławiu.


Wymiary działki 170 m x 27,8 m. Działka płaska, niezabudowana, nieogrodzona.
W MPZP przeznaczona :

Rozdział 3 Ustalenia dla terenów

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U łamane przez numery porządkowe od 1 do 6 ustala się następujące przeznaczenie: 1) usługi; 2) hotele, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 1; 3) szpitale; 4) edukacja, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 2; 5) Ŝłobki; 6) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 7) telekomunikacja; 8) wody powierzchniowe; 9) rekreacja; 10) infrastruktura drogowa; 11) urządzenia infrastruktury technicznej. 2. W ramach przeznaczenia: 1) hotele – nie dopuszcza się pensjonatów; 2) edukacja – dopuszcza się wyłącznie przedszkola a takŜe obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) szpitale dopuszcza się wyłącznie jako obiekty zawierające nie więcej niŜ 20 łóŜek; 2) obiekty edukacji i Ŝłobki dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom z grupy kategorii przeznaczenia usługi; 3) obiektów, o których mowa w pkt 1 i 2, nie dopuszcza się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/1 w obszarze ograniczonego uŜytkowania – strefa II; 4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem A, wyłącznie w formie budynków wolno stojących; 5) nie dopuszcza się wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej; 6) w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem B, wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do: a) najwyŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być większy niŜ 25 m, b) najniŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być mniejszy niŜ 20 m; 7) wymiar pionowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mierzony od poziomu terenu do najwyŜszego punktu pokrycia dachu, nie moŜe być większy niŜ 12 m; 8) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznych krawędzi zewnętrznych ścian budynku od obowiązujących ciągłych linii zabudowy na odległość nie większą niŜ 3 m; 9) udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie moŜe być większy niŜ 70%; 10) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej; 11) nie dopuszcza się nośników reklamowych o powierzchni reklamowej większej niŜ 9 mI. 4

Informuje iż niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.


Multimedia


Informacje dodatkowe

 • prąd
 • gaz
 • kanalizacja
 • telefon
 • woda
 • utwardzony
 • otwarty teren

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59588953
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 9 days ago
Data aktualizacji: 3 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń