616 000 zł
 • 659,90 m²
Jaworzno, śląskie
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 659,90 m², Jaworzno

Jaworzno, śląskie
616 000 zł
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
Oferta biura nieruchomości
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 659,90 m²
 • Rynek: wtórny
 • Piętro: 1

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości

ZAPRASZA

do złożenia dokumentów przetargowych na zakup:

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej nr 279/17 obręb 165 m Jaworzno, o powierzchni 1 537,00 m2, prawa własności budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o pow. użytkowej 659,90 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00030870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z drogą dojazdową, którą stanowi działka nr 279/18 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 437 m 2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00033330/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obszar, na którym położona jest powyższa nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podłęże Las” w Jaworznie, zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/590/2010 /01 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 165 poz. 2701) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem PEE- Elektrownia Jaworzno.

Współrzędne GPS – N: 50°12’10.00”; E: 19°12’20.00”

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 616 000,00 zł

(słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 29.11.2019 r. do godziny 14:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 03.12.2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 301 834 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 27.11.2019 r.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej:

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomoś.

Kontakt:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
tel: 661301834


Informacje dodatkowe

 • biurowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59793670
Nr oferty w biurze nieruchomości: 7024/3186/OOS
Data dodania: 18 days ago
Data aktualizacji: 18 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Monitor Urzędowy
 • Monitor Urzędowy
 • 502
 • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń