2 354 000 zł
  • 436,10 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 436,10 m², Bydgoszcz

2 354 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o o
513
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 436,10 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 1

Opis

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SP. Z O. O.

ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Organizatora

położonej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 38

obejmującej działkę nr 12/7 obręb 205 o powierzchni 2.150,00 m2 – Kw nr BY1B/0014238/0 wraz z posadowionymi budynkami:

- wolnostojącym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 436,10 m2 o funkcji administracyjno-usługowej
- wolnostojącym jednokondygnacyjnym o powierzchni 107,00 m2 o funkcji garażowej (3 stanowiska)


Teren nieruchomości jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ”Fordońska-Brda-Toruńska” zatwierdzonym Uchwałą nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013 roku i usytuowany jest w granicach ustalenia: 27U – teren zabudowy usługowej i 26KD-DX – fragment ulicy klasy głównej z torowiskiem tramwajowym – typ skrzyżowań z terenem oznaczonym na prawe skręty.

Zabudowa nieruchomości jest zgodna z aktualnym planem zagospodarowania.

Wizja (oględziny) nieruchomości możliwa jest w terminie uprzednio uzgodnionym z Organizatorem Przetargu. W tej sprawie, jak i innych kwestii związanej z przetargiem i nieruchomością, zainteresowani mogą także kontaktować się z pracownikami Organizatora:

- pocztą elektroniczną na adres:

- telefonicznie pod nr: 513 000 932 lub 52 348 16 32

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.354.000,00 złotych i stanowi wartość nieruchomości wynikającą z aktualnego operatu szacunkowego. Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na konto Organizatora przetargu o numerze 82 1320 1117 2032 8498 2000 0185 najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem przetargu na nabycie nieruchomości, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się ze stanem prawnym oraz faktycznym nieruchomości. Informacji o nieruchomości uzyskać można w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w pokoju nr 3 lub 4.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy pokój nr 1.

Organizator zastrzega, iż wydanie Nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 roku, jednak nie później niż do dnia 31 października 2019 roku.

Brak zapłaty ceny lub niestawienie się zwycięzcy przetargu w czasie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy przenoszącej prawa będzie równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i przepadkiem wadium na rzecz Organizatora. W takim przypadku wygasa także zobowiązanie Organizatora do dokonania sprzedaży na rzecz zwycięzcy przetargu.

Organizator zastrzega, iż zawarcie umowy ze zwycięzcą wymagać będzie uzyskania przez Organizatora zgody Prezydenta Miasta wykonywającego kompetencje Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu (zawarte w odrębnym dokumencie zwanym Warunkami przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fordońskiej 38 w Bydgoszczy) dostępne są na stronie internetowej . Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu, dostępne są nadto w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy w pokoju nr 3 i 4.

Przystępując do przetargu Uczestnik zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o zapoznaniu się z ww. Warunkami i stanem nieruchomości.

Kontakt:
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
tel: 513 000 932


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58201196
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6504/3186/OOS
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: 2 days ago