Lokal użytkowy, 35,79 m², Radymno

Radymno, jarosławski, podkarpackie

22 370 zł
Kontakt
    • Cena 22 370 zł
    • Powierzchnia 35,79 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Burmistrz Miasta Radymno

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 35,79 m2 mieszczącego się w budynku

przy ulicy Rynek 23 w Radymnie, do którego to przynależny jest udział 222/10000 części

w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości na której to usytuowany jest w/w

budynek odpowiadającej działkom nr 1840/2, 1842/2 i 1843/2 łącznego obszaru 0,0461 ha.


Cena wywoławcza 22.370,- zł.

(słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt)


Lokal stanowiący przedmiot przetargu mieści się na parterze budynku mieszkalno - usługowego, zlokalizowanego w strefie centralnej miasta Radymno, w terenie nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, znajdującym się wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w strefie A podlegającej pełnej ochronie konserwatorskiej.

Lokal stanowi przedmiot umowy najmu, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2018 roku, znajduje się w nim stacja transformatorowa ”Radymno2”.


Sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest do podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [Tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.].

Pierwszy przetarg odbędzie dnia 12 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku wadium w kwocie 4.000,- zł. (słownie złotych : cztery tysiące) bezpośrednio na konto Nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży - kupna w formie aktu notarialnego, poniesie w całości nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna może odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 18 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem (pokaż numer) wew.28.

Kontakt:
Urząd Miasta Radymno
tel: (pokaż numer) wew.28

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Radymno, jarosławski, podkarpackie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 56566388

Nr oferty w biurze nieruchomości: 1489/3186/OLS

Liczba wyświetleń strony: 28

Data dodania: 09.11.2018

Data aktualizacji: 09.11.2018