Lokal użytkowy, 34 m², Lubsko

Lubsko, lubuskie

37 600 zł
Kontakt
    • Cena 37 600 zł
    • Powierzchnia 34 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

RN.6840.29.2018 Lubsko, 14 września 2018 r.

BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 34,00 m2 składającego się z sali sprzedaży i zaplecza usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczonego w zabudowie półzwartej, położonego przy ul. Warszawskiej 12 w Lubsku. Do lokalu użytkowego brak jest pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazu ziemnego. Ogrzewania lokalu brak. Okna w ramach stalowych, drzwi drewniane. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 18/4 o powierzchni 1024 m2 w udziale 125/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Warszawskiej 12. Teren działki uzbrojony w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/(pokaż numer) (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 37.600 złotych

Wadium wynosi 5.000,00 złotych.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 października 2018 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 17 października 2018 roku.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. (pokaż numer), 457-61-28 ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i umieszczone na gminnej stronie internetowej oraz na stronie .

Burmistrz Lubska

Lech Jurkowski

Kontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Lubsko

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

żarski: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

37 600
Min.
15 000
Max.
4 800 000

8%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 37 600 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 37 600 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

żarski

od 15 000 zł do 4 800 000

Ta oferta
37 600
-95%
Śr. Cena
754 389

Cena 95% poniżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 15 000 zł do 11 980 000

Ta oferta
37 600
-95%
Śr. Cena
923 545

Cena 95% poniżej średniej


żarski

Powiat

żarski

od 250 zł/m² do 8 125 zł/m²

Ta oferta
1 106 zł/m²
-51%
Śr. Cena
2 268 zł/m²

Cena/m² 51% poniżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 12 zł/m² do 27 777 zł/m²

Ta oferta
1 106 zł/m²
-58%
Śr. Cena
2 669 zł/m²

Cena/m² 58% poniżej średniej


żarski
żarski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 37 600

Lokalizacja: żarski

Porównywalne oferty

Wynajem

6 500 zł/mc

Średnia cena wynajmu lokalu użytkowego w lokalizacji: Lubsko

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 55741124

Nr oferty w biurze nieruchomości: 1456/3186/OLS

Liczba wyświetleń strony: 37

Data dodania: 14.09.2018

Data aktualizacji: 14.09.2018